Khai giảng khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ năm 2013 

Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, ngày 22/11/2013 tại trường Đại học Đà Lạt, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức khai giảng “Khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ”.
Tham dự khóa bồi dưỡng có khoảng 70 học viên là cán bộ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quản lý và nhân viên của các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Thông qua khóa bồi dưỡng, học viên được trang bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng anh du lịch, nhằm bổ sung những kiến thức mới về giao tiếp, ứng xử bằng tiếng Anh Du lịch phục vụ công tác; tạo nền tảng vững chắc cho nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển hiện nay. 
Khóa tập huấn sẽ kéo dài trong 02 tháng và toàn bộ kinh phí do Tổng cục Du lịch đài thọ. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình.
Sau đây là một số hình ảnh Lễ Khai giảng khóa tập huấn:


Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Đại diện Tổng cục Du lịch phát biểu chào mừng khóa bồi dưỡng.

 
 
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo khóa bồi dưỡng.

 


 Phát biểu cảm tưởng của học viên.