Lâm Đồng triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý, đăng ký khách lưu trú qua Internet 

    Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, ngày 15 tháng 10 năm 2014, tại Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh – Công an tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, đăng ký khách lưu trú qua mạng Internet cho đội ngũ cán bộ, công an trực tiếp làm công tác quản lý khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, gồm: Phòng PA72, PC64 – Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Công an 12 phường thuộc thành phố Đà Lạt.
    Theo kế hoạch, trong năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai giai đoạn 1 của đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” cho tất cả các khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn thành phố Đà Lạt.
 


Lớp tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký khách qua mạng Internet. 

    Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã trang bị đầy đủ thiết bị, phương tiện cho các đơn vị công an liên quan, đồng thời cài đặt phần mềm và bố trí cán bộ phụ trách nhằm triển khai đề án được thuận lợi và có hiệu quả. Trong thời gian thử nghiệm sẽ triển khai quản lý và đăng ký khách qua Internet đối với các khách sạn từ 1 đến 5 sao trên địa bàn thành phố Đà Lạt./-

 Các tin khác