Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Nghệ An và Lâm Đồng 

    Thực hiện chương trình ký kết phát triển kinh tế xã hội giữa hai địa phương Nghệ An – Lâm Đồng giai đoạn 2014 - 2020, đồng thời nhằm khai thác hiệu quả đường bay Vinh – Đà Lạt và ngược lại, ngày 16 tháng 4 năm 2014 tại thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Nghệ An và Lâm Đồng. 
    Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Nghệ An có Bà Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Lãnh đạo huyện Nam Đàn, thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh và 10 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Về phía tỉnh Lâm Đồng, có ông Đoàn Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí và hơn 40 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 


Bà Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy –
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị.


   Ông Đoàn Văn Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy –
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng hội nghị.

    Tại hội nghị, lãnh đạo hai địa phương và các doanh nghiệp du lịch đã đánh giá khái quát về tổng quan du lịch, những tiềm năng, thế mạnh cũng như thảo luận về các phương hướng và giải pháp để đẩy mạnh liên kết phát triển hoạt động du lịch giữa tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng đặc biệt là khai thác hiệu quả đường bay Vinh – Đà Lạt và ngược lại.
Trong khuôn khổ của Hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An và Lâm Đồng đã ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương giai đoạn 2014 – 2018, nội dung hợp tác chủ yếu tập trung vào bốn lĩnh vực: quản lý nhà nước; xúc tiến, quảng bá du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; quy hoạch, kêu gọi đầu tư. 
 


Lãnh đạo hai tỉnh trao đổi biên bản ký kết hợp tác
 phát triển du lịch Lâm Đồng – Nghệ An.

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai địa phương chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng các kế hoạch cụ thể triển khai thỏa thuận và định kỳ hàng năm luân phiên tổ chức Hội nghị sơ kết tại từng địa phương để đánh giá tình hình hợp tác liên kết.
Bên cạnh Hội nghị, các đại biểu tỉnh Nghệ An đã khảo sát các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như: Biệt điện Trần Lệ Xuân, Khu du lịch Sao Đà Lạt, Khu du lịch Cáp treo, Thiền viện Trúc Lâm… nhằm hiểu rõ hơn các sản phẩm du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, tạo điều kiện liên kết hợp tác hiệu quả trong thời gian tới ./-
 

 Các tin khác