Hội Cựu Chiến Binh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2017 – 2022) 
     Vừa qua, tại trụ sở Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc tỉnh Lâm Đồng, Hội Cựu Chiến Binh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ (2017 – 2022).


Các cán bộ, hội viên, hội Cựu Chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
và đại biểu dự hội nghị.


    Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Nguyễn Anh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nghiêm Vũ Hà, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) Khối các cơ quan tỉnh; dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, cùng toàn thể cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Hội CCB Sở VHTT&DL). 

    Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Sở và sự chỉ đạo của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh, Hội CCB Sở VHTT&DL đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực đổi mới các hoạt động nên đã đạt được kết quả tốt, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề ra. Cán bộ, hội viên đã gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Hội CCB Sở VHTT&DL đã phối hợp với Đảng, chính quyền, đoàn thể tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế phối hợp các đoàn thể, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn,  tham gia các cuộc vận động do cơ quan phát động, ủng hộ quỹ vì người nghèo, bão lụt, chất độc da cam với số tiền là 12,5 triệu đồng, quỹ xoá nhà tạm 2,5 triệu đồng. Thực hiện tốt chương trình liên kết với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh. Hội CCB Sở VHTT&DL còn chăm lo giúp đỡ về tinh thần vật chất, làm tốt công tác tình nghĩa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên. Hàng năm, 100% hội viên đạt danh hiệu “CCB  gương mẫu”; 5 năm liền Hội CCB Sở VHTT&DL đạt danh hiệu “Hội CCB trong sạch, vững mạnh”, là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, cơ quan, công chức, viên chức và người lao động.

    Phương hướng của Hội trong nhiệm kỳ (2017 -2022) là tiếp tục vận động CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu đổi mới; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ (2016 – 2020), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động của Hội CCB Sở VHTT&DL đã đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ tới, Hội cần quan tâm hơn nữa công tác tư tưởng, gương mẫu đi đầu phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đổi mới mô hình hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của từng hội viên; tăng cường sinh hoạt, giao lưu với các Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu,  Đại hội cần cụ thể hoá chỉ tiêu cho từng năm; trong bầu cử sáng suốt lựa chọn các đồng chí có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm cao để đảm nhận chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội.
Thay mặt Ban chấp hành Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nghiêm Vũ Hà, chủ tịch Hội đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên Hội CCB Sở VHTT&DL.  Thời gian tới, Hội cần tranh thủ sự quan tâm của Đảng uỷ, lãnh đạo Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc để hoàn thành tốt nhiệm vụ Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh giao. 

    Đồng chí Đặng Hồng Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội CCB Sở VHTT&DL nhiệm kỳ (2017 – 2022); đồng chí Nguyễn Văn Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội; Đại hội bầu đoàn đại biểu gồm 4 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh./.

 Các tin khác