Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

    Sáng ngày 05/12/2017, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Công đoàn cơ sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

    Tham dự Hội nghị có trên 200 đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các công đoàn cơ sở trực thuộc: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Đoàn ca múa nhạc dân tộc, Thư viện tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh.

    Tại Hội nghị, Đồng chí Phan Văn Phấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã truyền đạt 3 Nghị quyết chuyên đề được thông qua tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Qua đó, giúp các đoàn viên công đoàn và người lao động nâng cao nhận thức cũng như nắm bắt những quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Hình ảnh:


Đ/c Phan Văn Phấn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng
phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5

 
Toàn cảnh hội nghị

 Các tin khác