Skip navigation links
Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thành tích nổi bật
Quá trình phát triển
Danh bạ ngành
Tin tức - Sự kiện
Tin nổi bật
Tin trong tỉnh
Tin trong ngành
Tin báo chí về Lâm Đồng
Thông báo
Hoạt động văn hóa
Lễ hội
Di sản văn hóa
Mỹ thuật-Nhiếp ảnh-Triển lãm
Nghệ thuật biểu diễn
Văn hóa cơ sở
Thể dục thể thao
Tin TDTT quần chúng
Thể thao thành tích cao
Đại hội TDTT
Lịch thi đấu
Hoạt động du lịch
Quy hoạch đầu tư
Quảng bá, xúc tiến du lịch
Chương trình du lịch
Đào tạo nguồn nhân lực
Danh lam thắng cảnh
Bản đồ Du lịch
Thủ tục hành chính
Văn hóa-Gia đình
Gia đình
Xây dựng nếp sống văn hóa
Hoạt động đoàn thể
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu chiến binhExpand Hội cựu chiến binh
Tư liệu
Góp ý
Công khai ngân sách
Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Di sản văn hóa
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Thể dục thể thao
Lĩnh vực Du lịch
Modify settings and columns
Thủ tục hành chính
Văn bản QPPL
Thư viện Download
noimg Số lượt truy cập
Thư viện Download
  
View: 
Luat Du lich.docLuat Du lich237 KB08/12/2012 12:33 SAAdmin So VHTT&DL
Luật điện ảnh.DOCLuật điện ảnh141 KB08/12/2012 12:21 SAAdmin So VHTT&DL
Luật Quảng cáo 2012.docLuật Quảng cáo 2012164 KB08/12/2012 12:21 SAAdmin So VHTT&DL
Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh.DOCLuật sửa đổi bổ sung Luật Điện ảnh58 KB08/12/2012 12:23 SAAdmin So VHTT&DL
ND149CP xu phat linh vuc du lich.docND149CP xu phat linh vuc du lich146 KB08/12/2012 12:34 SAAdmin So VHTT&DL
NGHI DINH 16 VE XU PHAT du lich.docNGHI DINH 16 VE XU PHAT du lich293 KB08/12/2012 12:34 SAAdmin So VHTT&DL
Nghi dinh 24 quy dinh chi tiet PL quang cao.docNghi dinh 24 quy dinh chi tiet PL quang cao96 KB08/12/2012 12:23 SAAdmin So VHTT&DL
Nghi dinh 92 (1-6-2007) huong dan Luat Du lich.docNghi dinh 92 (1-6-2007) huong dan Luat Du lich143 KB08/12/2012 12:35 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 01-2012 của Chính phủ.docNghị định 01-2012 của Chính phủ186 KB08/12/2012 12:23 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 103-2009 Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa công cộng.docNghị định 103-2009 Ban hành Quy chế hoạt động văn hóa công cộng47 KB08/12/2012 12:25 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 32 của Chính phủ về Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm.docNghị định 32 của Chính phủ về Quản lý xuất nhập khẩu văn hóa phẩm66 KB08/12/2012 12:24 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 54-2010 Quy định chi tiết Luật Điện ảnh.DOCNghị định 54-2010 Quy định chi tiết Luật Điện ảnh110 KB08/12/2012 12:24 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 72-2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện.RTFNghị định 72-2002 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện68 KB08/12/2012 12:24 SAAdmin So VHTT&DL
Nghị định 79-2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.pdfNghị định 79-2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang1004 KB08/12/2012 12:25 SAAdmin So VHTT&DL
Phụ lục đính kèm Thông tư 07-2011.docPhụ lục đính kèm Thông tư 07-2011322 KB08/12/2012 12:26 SAAdmin So VHTT&DL
Quy chế kèm theo Nghị định 103.docQuy chế kèm theo Nghị định 103229 KB08/12/2012 12:26 SAAdmin So VHTT&DL
Quy hoach QC 1108.pdfQuy hoach QC 11085235 KB03/12/2012 7:10 CHAdmin So VHTT&DL
Quyet dinh 55 - Luu hanh-xuat khau bang dia ca nhac - 20-8-1999.docQuyet dinh 55 - Luu hanh-xuat khau bang dia ca nhac - 20-8-199970 KB08/12/2012 12:28 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 05-2000 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài.docQuyết định 05-2000 Quy chế quản lý xây dựng tượng đài125 KB08/12/2012 12:27 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 171 - Ban hanh muc thu le phi duyet KB phim, phim va cap phep phat hanh nghe dien anh - 11-11-2000.rtfQuyết định 171 - Ban hanh muc thu le phi duyet KB phim, phim va cap phep phat hanh nghe dien anh - 11-11-200038 KB08/12/2012 12:28 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 37-2005 quy dinh muc thu bang dia nhac.docQuyết định 37-2005 quy dinh muc thu bang dia nhac52 KB08/12/2012 12:27 SAAdmin So VHTT&DL
Quyết định 90 Quy chế tổ chức trại sáng tác, điêu khắc.docQuyết định 90 Quy chế tổ chức trại sáng tác, điêu khắc80 KB08/12/2012 12:28 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN 2009_Homestay_final.docTCVN 2009_Homestay_final156 KB08/12/2012 12:37 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN 2009_Nha_nghi_final.docTCVN 2009_Nha_nghi_final279 KB08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Bai_cam_trai_final.docTCVN2009_Bai_cam_trai_final291 KB08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Biet_thu_final.docTCVN2009_Biet_thu_final522 KB08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Can_ho_final.docTCVN2009_Can_ho_final530 KB08/12/2012 12:38 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Khach_san_final.docTCVN2009_Khach_san_final861 KB08/12/2012 12:39 SAAdmin So VHTT&DL
TCVN2009_Lang_du_lich.docTCVN2009_Lang_du_lich871 KB08/12/2012 12:39 SAAdmin So VHTT&DL
TT 08_2004_TT-BTC - Phi tham dinh NTBD - 02-3-2004.docTT 08_2004_TT-BTC - Phi tham dinh NTBD - 02-3-200447 KB08/12/2012 12:32 SAAdmin So VHTT&DL
TT 48 BTC le phi lu hanh.DOCTT 48 BTC le phi lu hanh86 KB08/12/2012 12:37 SAAdmin So VHTT&DL
Thong bo ap dung Luat JUDO moi nam 2013.pdfThong bo ap dung Luat JUDO moi nam 2013277 KB24/02/2013 7:40 CHAdmin So VHTT&DL
Thong tu 07-2011-TT-BVHTTDL.docThong tu 07-2011-TT-BVHTTDL183 KB08/12/2012 12:26 SAAdmin So VHTT&DL
Thong tu lien tich 05-2011 ve van chuyen du lich.docThong tu lien tich 05-2011 ve van chuyen du lich307 KB08/12/2012 12:37 SAAdmin So VHTT&DL
Thong tu_88 ve Khach san.docThong tu_88 ve Khach san279 KB08/12/2012 12:36 SAAdmin So VHTT&DL
Thong tu_89 ve Lu Hanh.docThong tu_89 ve Lu Hanh782 KB08/12/2012 12:36 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 04-2009 Quy định chi tiết Nghị định 103.docThông tư 04-2009 Quy định chi tiết Nghị định 103166 KB08/12/2012 12:29 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 05 - Bộ VHTTDL năm 2012.docThông tư 05 - Bộ VHTTDL năm 2012102 KB08/12/2012 12:29 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 06-2011 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và Tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn.DOCThông tư 06-2011 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và Tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu thể thao thôn79 KB08/12/2012 12:29 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 07-2012 Hướng dẫn Nghị định 32 về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm.docThông tư 07-2012 Hướng dẫn Nghị định 32 về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm144 KB08/12/2012 12:30 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 12-2010 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm VH-TT xã.docThông tư 12-2010 Quy định mẫu về tổ chức hoạt động và tiêu chí của Trung tâm VH-TT xã102 KB08/12/2012 12:30 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 156 - Thu lệ phí karaoke, vu truong.docThông tư 156 - Thu lệ phí karaoke, vu truong74 KB08/12/2012 12:32 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 48 - Huong dan Nghi dinh 12 huong dan Luat Thuong mai.docThông tư 48 - Huong dan Nghi dinh 12 huong dan Luat Thuong mai358 KB08/12/2012 12:30 SAAdmin So VHTT&DL
Thông tư 56-2003 Hướng dẫn điều kiện thành lập Thư viện.docThông tư 56-2003 Hướng dẫn điều kiện thành lập Thư viện58 KB08/12/2012 12:31 SAAdmin So VHTT&DL
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng thông tin điện tử chính phủ
Tổng Cục Du lịch Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng
Số điện thoại nóng
Khách sạn luu trú
Công ty lữ hành du lịch
download
Bảo tàng Lâm Đồng
Di tích Khảo cổ Cát Tiên
Thư viện tỉnh Lâm Đồng

 Du lịch Đà Lạt

Du lịch Đà Lạt
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch
Chịu trách nhiệm chính: Bà  Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở VHTT & DL
Địa chỉ: Tầng 6 khu 9 tầng, Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: (0263) 3822141    Fax: (0263) 3833086

© 2009 Bản quyền thuộc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng