Tin mới

Từ ngày 30/11 - 2/12, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Festival Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018.
Nhằm đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay, đề ra những giải pháp nâng cao các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình thời gian đến; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn hiện nay” tại thành phố Đà Lạt.
Trong 02 ngày 08-09/12/2018 Ninh Thuận tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận, tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Mùa hội Cỏ hồng LangBiang năm 2018 được Ủy ban nhân dân huyện Lạc Dương tổ chức nhằm tôn vinh vùng đất, con người và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Thông qua sự kiện này, sẽ quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của Lạc Dương, là điểm đến hấp dẫn của tỉnh Lâm Đồng.
Liên hoan Diễn xướng dân gian các dân tộc Trường Sơn - Tây Nguyên được Cục Văn hóa cơ sở phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Nhằm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước Liên minh Châu Âu, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức Liên hoan Phim Châu Âu 2018 tại 04 thành phố của Việt Nam: Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Lạt.
Sáng ngày 11/11/2018, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức giải Thể dục Aerobic các Câu lạc bộ tỉnh Lâm Đồng năm 2018.
Vừa qua, tại Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình và tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018.
Trong 02 ngày 08 - 09/11/2018, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Lâm Đồng và Quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Người khuyết tật tỉnh tổ chức giải Thể thao Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng lần thứ IV năm 2018.

 Tin tức - Sự kiện

 Văn hóa - Gia đình

Trang sau >>

 Thể dục thể thao

 Hoạt động văn hóa

 Hoạt động du lịch

Danh lam thắng cảnh
Lâm Đồng có 19 địa danh mới được công nhận kỷ lục Việt Nam
Thung lũng tình yêu - Tỉnh Lâm Đồng
Thác Gougah - Lâm Đồng
Hồ - Thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Lạt
Chùa Linh Sơn - Lâm Đồng
Các Dinh I, II, III