Danh bạ điện thoại 


DANH BẠ NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH LÂM ĐỒNG:

1. Danh bạ khối Văn phòng Sở.

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

ĐTDĐ

Email

Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 28 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3822141

Fax: 063.3833086

Email:svhttdl@lamdong.gov.vn

Lãnh đạo Sở

Nguyễn Văn Hương

Giám đốc

3827892

0918007408

huongnv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Nguyên

Phó Giám đốc

3824961

0909100881

nguyennt@lamdong.gov.vn

vhld@gmail.com

Vũ Văn Quang

Phó Giám đốc

3533005

0918525253

quangvv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Giám đốc

3827891

0918675592

ngocntb@lamdong.gov.vn

Văn phòng Sở

Điện thoại: 063.3822141

Fax: 063.3833086

Email:svhttdl@lamdong.gov.vn

Trần Mạnh Linh

Chánh Văn phòng

3822263

0918753311

linhtm@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Chánh VP

3822122

0985715351

thuyng@lamdong.gov.vn

Đinh Thanh Thành

Phó Chánh VP

3540881

0918722034

dtthanh@lamdong.gov.vn

Phan Thị Lệ Thi

Phó Chánh VP

3533009

0913864248

thiptl@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Dự

Thủ quỹ

3533009

0972122141

 duvt@lamdong.gov.vn

Vũ Thị Thanh Loan

Chuyên viên 1 cửa

3540460

0984065787

loanvtt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đăng Quang

Chuyên viên CNTT

3540881

01674994995

quangndsvh@lamdong.gov.vn

Dương Thị Minh Châu

Văn thư

3822141

0982011733

 chaudtm@lamdong.gov.vn

Nguyễn Minh Hùng

Lái xe

3822141

0918785795

 

Đào Duy Tuấn

Lái xe

3822141

0913639804

 

Lê Văn Tý

Lái xe

3822141

01686626077

 

Phí Văn Trưng

Bảo vệ

3824376

 

 

Mai Ngọc Quý

Bảo vệ

3824376

0919668282

 

Thanh tra Sở

Điện thoại: 063.3829697

Email:

Mai Viết Đảng

Chánh Thanh tra

3829697

0918564036

 dangmv@lamdong.gov.vn

Lưu Tuấn Tú

P. Chánh Tranh tra

3829697

0982837710

tult@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thế Hùng

P. Chánh Thanh tra

3829697

0919259899

hungnt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Thục Oanh

Chuyên viên

3829697

0918776206

oanhntt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Tiến Sỹ

Thanh tra viên

3829697

0968059079

 syntsvh@lamdong.gov.vn

Trương Quang Trung

Chuyên viên

3829697

0908357689

 trungtqsvh@lamdong.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

Điện thoại: 063.3822168/3541421

Email: nghiepvuvanhoald@gmail.com

Nguyễn Tánh

Trưởng phòng

3541421

0983234616

tanhng@lamdong.gov.vn

Đỗ Thị Bạch Như

Phó Trưởng phòng

3822168

0918675136

nhudtb@lamdong.gov.vn

Hồ Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

3822168

0937419909

haht@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên

3822168

0919815781

ngocnt@lamdong.gov.vn

Tô Ngọc Văn

Chuyên viên

3822168

0973111700

vantn@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thanh Truyền

Chuyên viên

3822168

0918814147

truyennt@lamdong.gov.vn

Phạm Thị Thùy Dung

Chuyên viên

3822168

0985770947

dungptt@lamdong.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Thể thao

Điện thoại:063.3812285

Email:nghiepvutdttld@gmail.com

Nguyễn Tiến Hải

Trưởng phòng

3812285

0918752766

haing@lamdong.gov.vn

Trần Đức Hải

Phó Trưởng phòng

3812285

0913659023

 haitdsvh@lamdong.gov.vn

Vì Thị Thu

Chuyên viên

3812285

0983181560

thuvt@lamdong.gov.vn

Trần Kim Nghĩa

Chuyên viên

3812285

0988957252

nghiatk@lamdong.gov.vn

Phạm Thị Ngọc Thanh

Chuyên viên

3812285

01656152864

 thanhptn@lamdong.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ Du lịch

Điện thoại:063.3824377

Email:nvdllamdong@gmail.com

Hoàng Ngọc Huy

Trưởng phòng

3824377

0918564014

huyhn@lamdong.gov.vn

Dương Thị Hiền

Phó Trưởng phòng

3824377

0915846777

dthien@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thanh Nhân

Chuyên viên

3824377

0982109093

nhannt@lamdong.gov.vn

Ngô Đình Hội

Chuyên viên

3824377

0985466470

hoind@lamdong.gov.vn

Huỳnh Thị Hà Giang

Chuyên viên

3824377

0936892520

 gianghth@lamdong.gov.vn

Nguyễn Nữ Huyền Vy

Chuyên viên

3824377

0975846710

vynnh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên

3824377

0938301611

tannm@lamdong.gov.vn

Phòng Quản lý Di sản Văn hóa

Điện thoại:063.3541420

Email:

Ngọc Lý Hiển

Trưởng phòng

3541420

0983038806

hiennl@lamdong.gov.vn

Khuất Minh Ngọc

Phó Trưởng phòng

3541420

0918226259

ngockm@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Bằng

Chuyên viên

3541420

0944355567

bangnv@lamdong.gov.vn

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

Điện thoại:063.3832963

Email:xaydungnsvhgdld@gmail.com

Phan Tuấn Anh

Trưởng phòng

3832963

0918361855

anhpt@lamdong.gov.vn

Đặng Thị Soan

Chuyên viên

3832963

0945122454

soandt@lamdong.gov.vn

Phan Đức Hải

Chuyên viên

3832963

0989049358

haipd@lamdong.gov.vn

Lê Văn Trình

Chuyên viên

3832963

0973788808

trinhlv@lamdong.gov.vn

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Điện thoại:063.3836843

Email:

Mai Thị Thu Hiền

Trưởng phòng

3836843

0986264993

hienmtt@lamdong.gov.vn

Đặng Văn Quang

Chuyên viên

3836843

01673639962

 quangdvsvh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Quốc Chí

Chuyên viên

3836843

0918130929

 chinq@lamdong.gov.vn

Thạch Phương Cúc

Chuyên viên

3836843

0905986474

 cuctp@lamdong.gov.vn


 


 2. Danh bạ các đơn vị trực thuộc Sở.
 

Trung tâm Văn hóa tỉnh

Địa chỉ: 01 Yersin, P.10, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng. (Khách sạn Công Đoàn Đà Lạt)

Điện thoại: 063.3822511

Fax:063.3813841

Email:ttvh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Vũ Hoàng

Giám đốc

3997002

0913698731

vuhoangdalat@gmail.com

Nguyễn Văn Lại

Phó Giám đốc

3531637

0903008811

vanlai108@yahoo.com

Hoàng Mạnh Tiến

Phó Giám đốc

3813850

0913736780

manhtiendalat@gmail.com

Nguyễn Hữu Cương

Trưởng phòng HCTH

3822511

0982582298

voanhcuongdalat@yahoo.com

Nguyễn Kỳ Phong

Đội trưởng TTLĐ

3813840

0913184355

vanlau6472@gmail.com

Nguyễn Đức Thọ

Trưởng P. NTQC

3828832

0983423440

ducthodalat@yahoo.com

Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh

Địa chỉ: 122 Nguyễn Công Trứ, P.8, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3812291

Fax:063.3812190

Email:tttdtt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Tuyển

Giám đốc

3901128

0918465466

tuyenvff@yahoo.com

Châu Nguyễn Khôi Nguyên

PTP Tổ chức HC

3577642

0909501688

phuocnguyendl2009@gmail.com

Nguyễn Thị Cúc

PTP Tổ chức HC

3833507

0932649299

nguyenthicuc07@gmail.com

Chế Hữu Toàn

TP. TDTTQC

3520585

0918371105

quanchungtdtt@yahoo.com.vn

Trần Thị Kim Hồng

PTP. TDTTQC

3520585

0919256168

quanchungtdtt@yahoo.com.vn

Trương Trọng Đạt

PTP. Đào tạo HL

3532568

0913659091

trongdatvff@gmail.com

Bùi Văn Hùng

PTP. Đào tạo HL

3532568

0918816964

hungld66@yahoo.com.vn

Thư viện tỉnh tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 22 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3533383

Fax:063.3533370

Email: tvt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Dũng

Giám đốc

3825355

0919448458

dungthuvien@gmail.com

Đào Thị Duyên

Phó giám đốc

3834059

0988398069

daothiduyen61@yahoo.com

Nguyễn Thị Đức Hạnh

Trưởng P.Nghiệp vụ

3822162

0987669632

hanhtvld2012@gmail.com

Lê Thị Thanh Trà

TP. BQ & XDPT

3822162

0983493427

thanhtrathuvien@gmail.com

Vũ Thị Hạnh

Trưởng P. Tin học

3822162

0919782333

vuhanhtv@gmail.com

Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 04 Hùng Vương, P.10. Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng

Điện thoại: 063. 3813325

Fax:063. 3813325

Email:bt@lamdong.gov.vn

Phạm Hữu Thọ

Giám đốc

3820387

0913743696

thovhdl@gmail.com

Đoàn Thị Ngọ

Phó giám đốc

3822339

0905785609

bichngo67@yahoo.com

Cao Xuân Tú

Trưởng P. HCTH

3813325

0633705479

caoxuantupnt@gmail.com

Hồ Thị Thanh Bình

Trưởng P.STKKBQ

3812623

0975279737

thanhbinhbtld@gmail.com

Nguyễn Xuân Dũng

Trưởng P. TBTT

3812624

0907836227

xududala@yahoo.com

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 27 Trương Công Định, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3820705

Fax:063.3823435

Email:ttphpcb@lamdong.gov.vn 

Hoàng Đình Hải

Giám đốc

3832009

0982312746

 

Hoàng Thị Hạnh

TP. Hành chính

3820705

01679597004

 

Lê Thế Côn

TP. Nghiệp vụ

3971686

0983137914

 

Ngô Quang Minh

Rạp trưởng rạp 3/4

 

0913659097

 

Hà Phước Hòa

ĐT. CBLĐMN Số 1

 

0902465088

 

Hoàng Thịnh Yên

ĐT. CBLĐMN Số 2

 

0908855988

 

Đỗ Văn Thắng

ĐT. CBLĐMN Số 3

 

0918507771

 

Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh

Địa chỉ: 02 Lý Tự Trọng, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3821413

Email: dcmndt@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đình Nghĩ

Trưởng đoàn

3829910

0908029209

nsnguyendinhnghi@yahoo.com

Đặng Hồng Lâm

Đội trưởng H. Chính

3821413

0908029400

cbcmnld@gmail.com

Ban Quản lý Di tích Cát Tiên

Địa chỉ: thôn 1, xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên, tỉnh lâm Đồng

Điện thoại:063.3885255

Fax:

Email:bqldtcattien@lamdong.gov.vn

Lương Nguyên Minh

Trưởng ban

3885255

0982909825

 

Nguyễn Văn Tiến

Phó ban

3885255

0938188307

nguyenvantien307@yahoo.com.vn 3. Danh bạ các cơ quan liên quan.

Hiệp hội Du lịch tỉnh

Địa chỉ: 28 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3812143

Fax:063.3833086

Email:

Phùng Quý Ngọc

Chủ tịch

 

0913.789438

 

Vũ Văn Tư

Phó Chủ tịch

 

0913.684600

 

Trần Đình Sơn

Phó Chủ tịch

 

0903.806355

 

Đỗ Hữu Súy

Phó Chủ tịch

 

0913.934970

 

Nguyễn Vĩnh Phúc

Tổng Thư Ký

3812143

0913.189226

 

 

 4. Danh bạ Phòng VHTT, Trung tâm VHTT các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thành phố Đà Lạt

Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 29 đường 3 tháng 4, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3822342

Email: phongvh-dalat@vnn.vn ; vhttdalat@lamdong.gov.vn

Đào Văn Nguyên

Trưởng phòng

3823071

0913881271

 

Lê Anh Kiệt

Phó Trưởng phòng

 

0913953207

 

Võ Đại Hải

Phó Trưởng phòng

 

0912021365

daihaidalat@gmail.com

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố Đà Lạt

Địa chỉ: 12 Khu Hòa Bình, Tp. Đà Lạt, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3820982

Email:ttvhttdalat@lamdong.gov.vn

Ngô Thị Bích

Giám đốc

3511690

0913744285

ngobich64@yahoo.com

Phan Văn Gái

Phó Giám đốc

3820982

0907511854

phanmtdalat@yahoo.com

Huỳnh Thị Yến Điểu

phụ trách HC

3820982

0974670305

yendieu0611@yahoo.com.vn

Thành phố Bảo Lộc

Phòng Văn hóa – Thông tin Thành phố Bảo Lộc

Địa chỉ: 02 Hồng Bàng, Tp. Bảo Lộc, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3864022 / 2223438

Email:vhttbaoloc@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hữu Báu

Trưởng phòng

3864022

0907864790

baunh@lamdong.gov.vn

Vũ Ngọc Thủy

Phó Trưởng phòng

2223438

0979537707

thuyvn@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố Bảo Lộc

Địa chỉ:83 Lê Hồng Phong, Phường 1, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3864164

Email: ttvhttbaoloc@lamdong.gov.vn

Phạm Công Trứ

Giám đốc

3864164

0908975999

 

Cầm Văn Nam

Phó giám đốc

3864164

0937436916

 

Bùi Ngọc Hùng

Phó giám đốc

3864164

0913743248

buingochungbloc@gmail.com

Nguyễn Thị Như Hoa

Trưởng BP HC

 

0937784432

nguyenthinhuhoa72@gmail.com

Huyện Đức Trọng

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đức Trọng

Địa chỉ: Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3843136

Email:vhttductrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hữu Chí

Trưởng phòng

3504443

0919238117

chinh@ductrong.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền

Chuyên viên

3843136

01657147832

huyennt@ductrong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đức Trọng

Địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa, H. Đức Trọng, T. Lâm Đồng

Điện thoại:063.3843226

Email:ttvhttductrong@lamdong.gov.vn

Phan Hồng Thu

Giám đốc

3503366

01668886581

 

Tô Thị Huỳnh Trâm

Phó giám đốc

3703761

0935117155

 

Nguyễn Tuấn Anh

Phó giám đốc

3703952

0982524444

 

Lý Ngọc Quý

Trưởng BP HC

3843226

0977871484

 

Huyện Lạc Dương

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Lạc Dương

Địa chỉ: đường Bidoup, Khu phố Đăng Lèn, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương.

Điện thoại: 063.3839046

Fax: 063.3839046

Email:vhttlacduong@lamdong.gov.vn

Trần Khánh

Trưởng phòng

3839046

0919.418045

 

Trần Trường san

Phó Trưởng phòng

 

063.3700236

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Lạc Dương

Địa chỉ: Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương.

Điện thoại: 063.3839081/3839096

Fax:

Email:tt.ttvhlacduong@gmail.com

Trần Tuấn Anh

Giám đốc

3839096

0633502079

 

Thân Văn Nghiên

Phó Giám đốc

 

0919912012

 

Huyện Đơn Dương

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đơn Dương

Địa chỉ:124 đường 2 tháng 4, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

Điện thoại:063.3847438

Fax:063.3847438

Email: vhttdonduong@lamdong.gov.vn

Đặng Huệ Chí

Trưởng phòng

3847438

0633705566

chidh@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đơn Dương

Địa chỉ: 129 đường 2 tháng 4, TT. Thạnh Mỹ, H. Đơn Dương

Điện thoại:063.3847464

Fax:063.3847464

Email:ttvhttdonduong@lamdong.gov.vn

Ngô Đình Đềm

Phó Giám đốc

 

0979848973

 

Huyện Đam Rông

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đam Rông

Địa chỉ: Thôn 1,  Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại:  063. 3616160

Fax: 063. 3616160

Email: vhttdamrong@lamdong.gov.vn

Nguyễn Hoàng Mai

Trưởng phòng

3616160

0633764411

mainhdr@lamdong.gov.vn

Nguyễn Văn Quang

Phó Trưởng phòng

3616160

0633907723

quangnvdr@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đam Rông

Địa chỉ: Thôn 1,  Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063. 3616024
Fax:

Email:ttvhtdttdamrong@lamdong.gov.vn

Hồ Xuân Hướng

Q. Giám đốc

3707333

0902914234

xuanhuongvhdr@gmail.com

Nguyễn Duy Hùng

Phó Giám đốc

3616024

0938015013

 

Huyện Lâm Hà

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Lâm Hà

Địa chỉ: đường Thống Nhất, KP Xê Nhắc, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, T. Lâm Đồng

Điện thoại:063.3850429

Email:vhttlamha@lamdong.gov.vn

Trần Văn Minh

Trưởng phòng

3606569

0984.393569

 

Nguyễn Quang Vinh

Phó Trưởng phòng

 

0919066408

 

Nguyễn Ngọc Tú

Phó Trưởng phòng

3606579

0918371408

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Lâm Hà

Địa chỉ:Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại:063.3850378

Email:ttvhttlamha@lamdong.gov.vn

Nguyễn Tấn Hùng

Giám đốc

3851100

0983850188

hungvanhoa@yahoo.com

K’ Thế

Phó Giám đốc

3850378

01634140966

kthevh@gmail.com

Chế Phương Nam

Phó Giám đốc

3850378

0919195454

namvanhoalh@gmail.com

Huyện Di Linh

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Di Linh

Địa chỉ: Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:063.3870413

Email:vhttdilinh@lamdong.gov.vn

Đinh Duy Truyền

Trưởng phòng

3981678

0633981678

truyendinhduy@gmail.com

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Di Linh

Địa chỉ:Khu 3, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3870320

Fax:063.3765162

Email: trungtamvhttdilinh@gmail.com

Lê Hùng Cường

Giám đốc

3508871

0918.810755

 

Hà Đào Mừng

Phó Giám đốc

 

0919.417367

 

Huyện Bảo Lâm

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Bảo Lâm

Địa chỉ:09 Nguyễn Tất Thành, TT. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3877070 - 3877180

Email:vhttbaolam@lamdong.gov.vn

Nguyễn Bá Lộc

Trưởng phòng

3877070

01646167777

locnbbl@lamdong.gov.vn

Trịnh Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng

3877180

0969.261123

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Bảo Lâm

Địa chỉ:tổ 9 đường Lê Hồng Phong, TT. Lộc Thắng, H. Bảo Lâm

Điện thoại: 063.3877108

Fax:063.3960239

Email: ttvnttbaolam@lamdong.gov.vn

Nguyễn Đình Bình

Giám đốc

3877850

0908.051367

nguyendinhbinh1975@gmail.com

Nguyễn Văn Cư

Phó Giám đốc

3877108

0918.084469

 

Huyện Đạ Huoai

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đạ Huoai

Địa chỉ:Thị trấn Mađagoui, H. Đạ Huoai

Điện thoại: 063.3874458

Fax:

Email: vhttdahuoai@lamdong.gov.vn

Trần Tân

Trưởng phòng

3874458

0905.579715

trantan@lamdong.gov.vn

Phạm Xuân Thu

Phó trưởng phòng

3874458

0908.874221

thupx@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đạ Huoai

Địa chỉ:Tổ dân phố 9, TT. Mađagoui, H. Đạ Huoai, T. Lâm Đồng

Điện thoại: 063.3874531

Email: ttvhttdahuoai@gmail.com

Lê Hồng Hà

Giám đốc

 

0918776287

leha.ttvhtt@gmail.com

Phạm Thanh Tùng

Phó giám đốc

 

0913188974

 

Huyện Đạ Tẻh

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: Tổ 1A, Thị trấn Đạ Tẻh,  Huyện Đạ Tẻh, T. Lâm Đồng.

Điện thoại: 063.3880132

Email: vhttdateh@lamdong.gov.vn

Ngô Quang Mỹ

Trưởng phòng

3888132

0938040979

mynq@lamdong.gov.vn

Đỗ Thị Thúy

Phó Trưởng phòng

3880132

0633919689

thuydothi@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ:

Điện thoại:063.3880340

Fax:

Email: ttvhdateh@gmail.com

Lê Ngọc Anh

Giám đốc

3880340

0949009787

 

Trần Đăng Thanh

Phó giám đốc

3880340

0933840345

 

Quách Ngọc Hiếu

Phó giám đốc

3880340

0918910501

 

Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện Cát Tiên

Địa chỉ: Thôn 2, Phù Mỹ, H. Cát Tiên, T. Lâm Đồng

Điện thoại:063.3884092/3890002

Email: vhttcattien@lamdong.gov.vn

Dương Hùng Cường

Trưởng phòng

3890002

0986978482

cuongdh@lamdong.gov.vn

Nguyễn Sỹ Huệ

Phó Trưởng phòng

3884092

01273919436

huens@lamdong.gov.vn

Trung tâm Văn hóa – Thể thao Huyện Cát Tiên

Địa chỉ:.

Điện thoại:063.3884490

Fax:

Email: ttvhttcattien@lamdong.gov.vn

Lưu Văn Lịch

Giám đốc

3884490

0945.806252

vanlichvhct@gmail.com