Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch
Cơ sở pháp lý - Luật Thể dục, thể thao;
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP;
- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP;
- Thông tư số 17/2017/TT - BTTTT;
- Thông tư số 10/2017/TT - BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Taekwondo;
- Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL;
- Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND;
- Quyết định số 2516/QĐ-UBND.
Thủ tục
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và ghi chép vào sở theo dõi tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo đúng quy định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.
- Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan có tham gia.
- Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động Taekwondo. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả có thể đăng ký dịch vụ qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu đồng ý nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện thì đăng ký với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ và chịu phí bưu điện.
+ Tổ chức, cá nhân nộp lại biên nhận hồ sơ.
+ Công chức thu lại giấy biên nhận hồ sơ và trả giấy chứng nhận.
+ Thời gian trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.
* Cách thực hiện: Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);
+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động Taekwondo (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, gồm: Doanh nghiệp.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
* Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
* Tên mẫu đơn tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL  ngày 02/12/2014 của BVHTTDL).
- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL  ngày 02/12/2014 của BVHTTDL).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ, nhân viên chuyên môn.
- Về cơ sở vật chất:
+ Địa điểm hoạt động Taekwondo phải có diện tích từ 60m2 trở lên; mật độ tập luyện tối thiểu 3m2/người.
+ Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt.
+ Có đủ ánh sáng, thông thoáng.
+ Âm thanh, tiếng ồn đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
+ Có cơ số thuốc thông thường và các dụng cụ sơ cứu ban đầu.
+ Có khu vực vệ sinh, để xe.
+ Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở và lưu đơn xin học của từng người.
+ Có bảng quy định 4 điều tâm niệm võ sinh Taekwondo; bảng nội quy, quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện.
+ Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.
- Về dụng cụ, trang thiết bị:
+ Cơ sở hoạt động Taekwondo có tổ chức đào tạo để tham dự thi đấu các giải thi đấu do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức phải đáp ứng các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện sau:
TT Trang bị, dụng cụ Định mức
1 Võ phục Taekwondo 1 bộ/ người tập
2 Thảm tập luyện 10m x 10m 1 bộ/ người tập
3 Giáp tập luyện 1 chiếc/ người tập
4 Đích đá các loại 1 chiếc/ người tập
5 Bao cát 1 chiếc/ người tập
6 Dây thun, dây nhảy 1 chiếc/ người tập
7 Bảo hộ, tay, chân, gối 1 bộ/ người tập
8 Bảo hộ hạ bộ nam (nữ) 1 chiếc/ người tập
9 Mũ bảo hộ 1 chiếc/ 2 người tập
10 Bịt răng 1 chiếc/ người tập
11 Gương soi lớn 1 chiếc/ điểm tập
+ Cơ sở tập luyện Taekwondo nhằm nâng cao sức khỏe cho người tập và không tham gia thi đấu đỉnh cao cần đáp ứng trang thiết bị, dụng cụ tập luyện sau:
STT Trang thiết bị, dụng cụ Định mức
1 Võ phục Taekwondo 1 bộ/ người tập
2 Đích đá các loại 1 chiếc/ 4 người tập
- Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:
+ Cơ sở hoạt động Taekwondo có tổ chức đào tạo để tham dự thi đấu các giải thi đấu do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức có cán bộ, nhân viên chuyên môn đáp ứng các yêu cầu sau:
•  Có bằng tốt nghiệp đại học thể dục thể thao chuyên ngành Taekwodo.
•  Có chứng nhận chuyên môn huấn luyện viên quốc gia do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp hoặc bằng huấn luyện viên quốc tế do Viện Hàn lâm Kukkiwon cấp.
+ Hướng dẫn viên có trình độ chuyên môn Taekwondo bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại Điểm 1, Mục I Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban TDTT hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao và có đai đen từ 3 đẳng trở lên do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp.
+ Mỗi nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh trong một buổi tập.
Loại Thể dục Thể thao
Thời gian

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí
- Cấp mới: 2.500.000đ
Đính kèm  BẢN TÓM TẮT Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh.docx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.docx