Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch
Cơ sở pháp lý - Luật Thể dục, thể thao;
- Nghị định số 112/2007/NĐ-CP;
- Nghị định số 106/2016/NĐ-CP;
- Thông tư số 17/2017/TT - BTTTT;
- Thông tư số 14/2018/TT-BVHTTDL ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Võ cổ truyền, môn Vovinam;
- Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL;
- Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND;
- Quyết định số 2516/QĐ-UBND.
Thủ tục

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận và ghi chép vào sở theo dõi tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo đúng quy định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.
- Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan tài chính và các cơ quan có liên quan kiểm tra các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp. Kết quả kiểm tra được lập thành văn bản có xác nhận của các cơ quan có tham gia.
- Bước 3: Căn cứ kết quả kiểm tra các điều kiện theo quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì phải có văn bản nêu rõ lý do.
- Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả có thể đăng ký dịch vụ qua bưu điện tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu đồng ý nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện thì đăng ký với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ và chịu phí bưu điện.
+ Tổ chức, cá nhân nộp lại biên nhận hồ sơ.
+ Công chức thu lại giấy biên nhận hồ sơ và trả giấy chứng nhận.
+ Thời gian trả kết quả từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định.

* Cách thực hiện: Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);
+ Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, gồm: Doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
 
* Tên mẫu đơn tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL  ngày 02/12/2014 của BVHTTDL).
- Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL  ngày 02/12/2014 của BVHTTDL).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ, nhân viên chuyên môn.
- Về cơ sở vật chất:
+ Địa điểm tập luyện có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời, mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trợt, không biến dạng.
+ Mật độ tập luyện trên sàn đảm bảo ít nhất là 2,5m²/01 người.
+ Điểm tập luyện phải đảm bảo ánh sáng thông thoáng.
+ Âm thanh, tiếng ồn không làm ảnh hưởng môi trường xung quanh.
+ Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu.
+ Có khu vực vệ sinh, để xe.
+ Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện, ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở và lưu đơn xin học của từng võ sinh.
+ Có chương trình, giáo án huấn luyện cụ thể đối với từng môn võ.
+ Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện.
+ Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, và phòng chống cháy nổ theo quy định.
- Về trang thiết bị, dụng cụ:
+ Phù hợp với luật thi đấu của từng môn và các quy định chuyên môn do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam hoặc Liên đoàn Vovinam Việt Nam ban hành.
+ Nếu các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thuộc các loại vũ khí thô sơ, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ thì phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ.
- Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:
+ Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:
•  Huấn luyện viên phải có các tiêu chuẩn sau:
Đối với Võ cổ truyền: Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Võ thuật cổ truyền do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp; có bằng đẳng cấp chuyên môn từ cấp 15 trở lên do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp.
Đối với Vovinam: Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Vovinam do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp; có bằng đẳng cấp chuyên môn từ Hoàng đai nhị (đai vàng hai vạch) trở lên do Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp.
•  Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.
+ Hướng dẫn viên phải có một trong các tiêu chuẩn sau:
Đối với Võ cổ truyền: Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Võ thuật cổ truyền do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam hoặc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; có bằng đẳng cấp chuyên môn từ cấp 13 trở lên do Hội Võ thuật cổ truyền địa phương cấp.
Đối với Vovinam: Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Vovinam do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Vovinam Việt Nam hoặc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; có bằng đẳng cấp chuyên môn từ Hoàng đai nhất (đai vàng một vạch) trở lên do Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp.
+ Mỗi huấn luyện viên  hướng dẫn tập luyện không quá 40 võ sinh trong một giờ học, nếu trên 40 đến 60 võ sinh phải có thêm một hướng dẫn viên, trên 60 võ sinh phải có thêm hai hướng dẫn viên.

Loại Thể dục Thể thao
Thời gian
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
- Cấp mới: 2.500.000đ
Đính kèm  BẢN TÓM TẮT Tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh.docx
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.docx