Thủ tục hành chínhTên thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch
Cơ sở pháp lý - Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;
- Nghị định số 98/2010/NĐ-CP;
- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg;
- Thông tư số 07/2004/TT-BVHTT ngày 19/2/2004 của Bộ VHTT hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
- Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT;
- Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL.
Thủ tục

* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng.
- Bước 2: Công chức tiếp nhận hồ sơ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn (ghi bằng phiếu ý kiến) để người đến nộp hồ sơ bổ sung đúng quy định.
- Bước 3: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp chứng chỉ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
- Bước 4: Trả kết quả
Chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng theo thời hạn trả hồ sơ ghi trên giấy biên nhận (trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản ủy quyền kèm theo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền). Nếu đồng ý nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát thư bảo đảm của Bưu điện thỉ phải đăng ký với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ và chịu trả phí bưu điện.
Thời gian nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 07h00’ đến 11h30’, Chiều từ 13h00’ đến 16h30’ (Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua bưu điện.

*  Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012);
- Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn có liên quan;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia (Mẫu Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Có trình độ chuyên môn hoặc am hiểu về di vật cổ vật, bảo vật quốc gia;
- Không đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến di sản văn hóa theo quyết định của tòa án, không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian bị quản chế hình sự hoặc quản chế hành chính;
- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành di sản văn hóa không được phép mở cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.

Loại Di Sản Văn hóa
Thời gian
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí
Không
Đính kèm  4. Đơn Đề nghị.docx