Skip navigation links
Tin tức Đại hội Đảng
Thực hiện NQ ĐH VIII

 Banner liên kết

Làm theo tấm gương Hồ Chí Minh
Đại hội Đảng
Văn bản QPPL
Thủ tục hành chính
Pháp luật
Biểu mẫu TTHC
Thư viện download
quang cao
Thư điện tử
video
Quang cao
noimg Số lượt truy cập
sadfasSở TT & TT > Hướng tới Đại hội Đảng
Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng 
Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở Đảng.

Đảng bộ khối Dân chính Đảng tỉnh Lâm Đồng là Đảng bộ cấp trên cơ sở đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, có chức năng lãnh đạo các TCCSĐ trong khối phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong các cơ quan cấp tỉnh đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong khối trong sạch vững mạnh. Toàn Đảng bộ hiện có 70 TCCSĐ, trong đó có 26 Đảng bộ cơ sở và 44 chi bộ cơ sở, với nhiều loại hình: cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, loại hình trường học, bệnh viện, báo chí… Thời gian qua nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chi bộ là nền móng của Đảng, là nơi trực tiếp tổ chức, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nơi thể hiện toàn diện, trực tiếp và cụ thể quyền làm chủ của đảng viên, do đó Đảng uỷ Dân chính Đảng đã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các chi bộ gắn liền với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ.

Sau khi có Chỉ thị số 10 – CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 05 – HD/BTCTW ngày 25/5/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ trong các loại hình TCCSĐ”; Công văn số 3731 của Ban Tổ chức Trung ương bổ sung một số nội dung sinh hoạt chi bộ thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân chính Đảng đã chỉ đạo các TCCSĐ nghiêm túc triển khai. Qua hai năm thực hiện đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, cấp uỷ các TCCSĐ, đội ngũ Bí thư chi bộ nắm chắc hơn yêu cầu, nội dung, quy trình và cách tổ chức, điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh các buổi sinh hoạt định kỳ, nhiều TCCSĐ tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị, nhất là từ khi có Chỉ thị 06 – CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, rất nhiều TCCSĐ sinh hoạt gắn với việc liên hệ, kiểm điểm thực hiện cuộc vận động; điển hình như Đảng bộ Sở Tài chính, Đảng bộ Cục Thuế tổ chức Hội thi kể chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ Toà án tỉnh sinh hoạt chủ đề “Bác Hồ với ngành Toà án”. Nhiều cấp uỷ đã rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức chi bộ cho phù hợp, tạo điều kiện cho sinh hoạt chi bộ và công tác quản lý, theo dõi, phân công công tác cho đảng viên.

Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận rằng một số chi bộ chưa thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng; việc chuẩn bị nội dung chưa kỹ trước khi tổ chức sinh hoạt dẫn đến nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, xơ cứng, dàn trải trên nhiều vấn đề, lĩnh vực mà không đi vào trọng tâm làm cho buổi sinh hoạt “bị loãng” không đảm bảo chất lượng. Trong sinh hoạt, đảng viên ít phát biểu, nhất là những đảng viên trẻ, mới được kết nạp, không thể hiện rõ chính kiến của mình trước những vấn đề phát sinh trong chi bộ, cơ quan.

*Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ:

Cấp uỷ các TCCSĐ cần nghiên cứu kỹ Chỉ thị số 10 – CT/TW của Ban Bí thư cũng như các văn bản hướng dẫn của cấp uỷ các cấp để nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung, quy trình, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt Đảng, từ đó có sự vận dụng đúng đắn, phù hợp tại đơn vị mình. Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, trước hết là đồng chí Bí thư chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt. Nâng cao ý thức cho đảng viên tự giác, gương mẫu tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.

Chi uỷ, đồng chí Bí thư chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước về nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động sắp xếp công việc, dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi uỷ cần xác định và chọn những việc cụ thể, thiết thực, liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi, trách nhiệm của đảng viên để bàn biện pháp giải quyết. Đồng thời thông qua nhiều kênh, nhiều nguồn thông tin khác nhau để nắm tình hình tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên cũng như những vấn đề liên quan đến phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Nội dung sinh hoạt chi bộ phải đi vào trọng tâm, trọng điểm: không nên đưa ra quá nhiều nội dung hoặc sa vào những vấn đề không cần thiết, không liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ. Kinh nghiệm cho thấy các chi bộ đảm bảo được chất lượng nội dung sinh hoạt sẽ là tiền đề để nâng cao nhận thức của đảng viên, tạo điều kiện cho đảng viên hiểu và nhận thức đúng, thực hiện đúng những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy được tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị những vấn đề cần thiết.

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng: chi bộ tạo điều kiện để đảng viên thể hiện chính kiến của mình, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình. Sự công tâm, khách quan, chịu khó lắng nghe ý kiến và biết cách gợi mở những vấn đề cần thiết của đồng chí chủ trì sẽ tạo động lực, khuyến khích đảng viên phát biểu, tranh luận, trình bày tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc của bản thân, gia đình.  Đảng viên phải nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, trong sinh hoạt, đảng viên có quyền phát biểu, thể hiện chính kiến của mình, nhưng khi chi bộ đã biểu quyết thông qua thì phải nói và làm theo Nghị quyết đó, không được tuyên truyền quan điểm, ý kiến riêng của mình trái với Nghị quyết.

Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề để nội dung sinh hoạt chi bộ thêm phong phú, tránh tẻ nhạt, đơn điệu. Việc chọn chuyên đề cần bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong từng thời gian. Nhiều TCCSĐ thuộc khối Dân chính Đảng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề và ban hành nhiều Nghị quyết lãnh đạo về công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, kết nạp đảng viên, về cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể như: các Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Công Thương, Sở NN – PTNT, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Các chi bộ: Cục Thống kê, Thanh tra tỉnh…

Sự gương mẫu của các đảng viên là lãnh đạo: Chi bộ nào mà các đảng viên là những đồng chí cấp uỷ viên cấp trên hoặc là cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu trong sinh hoạt, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, thẳng thắn đấu tranh với những quan điểm sai trái và những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong chi bộ; thường xuyên quan tâm, chăm lo chỉ đạo công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ, chi bộ mình sinh hoạt sẽ là tấm gương, là động lực cho đảng viên và cán bộ cấp dưới học tập, noi theo. Cấp uỷ cần bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ thích hợp, có thể trong hoặc ngoài giờ hành chính để các đồng chí đảng viên lãnh đạo có điều kiện tham gia sinh hoạt, đảm bảo quyền, trách nhiệm của người đảng viên./.

Các tin tức khác
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.

 .

Festival nam 2013
Festival

 Quảng cáo

Quang Cao
TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số 19 Lê Hồng Phong - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
© 2009 Bản quyền thuộc Sở Thông tin & Truyền thông - tỉnh Lâm Đồng
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam