Tin nổi bật

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức trẻ với Cải cách hành chính” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019 . Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức (CCVC) trong các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC ; phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ CCVC trẻ trong hưởng ứng phong trào 3 trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động .

Sáng ngày 07/10/2019, Công đoàn Cơ sở Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, UBMTTQ Việt Nam xã Phú Hội bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Kơ Să K’Jêr tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 24/9/2019 đến ngày 27/9/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo (Khóa 2) cho hơn 100 học viên là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Bí thư đoàn, Chủ tịch Công đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SNV ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác Cải cách hành chính và công tác Văn thư, Lưu trữ đợt II năm 2019. Từ ngày 20/8 đến ngày 18/9/2019, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra 07 Sở, ngành trên địa bàn tỉnh (các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Y tế; Tài chính; Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo).
Sáng ngày 21/9/2019, Tòa Giám mục Đà Lạt mời đại diện Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đến dự buổi gặp mặt để chia tay Giám mục Vũ Huy Chương nghỉ hưu và công bố Giám mục phó Nguyễn Văn Mạnh là Giám mục Chính Tòa Giáo phận Đà Lạt
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thực hiện Kết luận số 42-KL/BCĐ ngày 18/7/2019 của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh về việc thống nhất mở Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Thanh tra nhân dân năm 2019. 
Thực hiện Văn bản số 4560/BNV-CTTN ngày 20/9/2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên theo Quyết định số 317/QĐ-BNV ngày 17/4/2019 của Bộ Nội vụ
Nhằm thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; n gày 29/8/2019 UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1836/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Y tế
Các tin khác
Trang sau >>