THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN CỦA THÍ SINH TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2017 

 Các tin khác