Tập huấn triển khai các văn bản thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019 

  Thực hiện Kế hoạch số 1468-QĐ/TU ngày 25/01/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng. Sáng ngày 27/8/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản thực hiện Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Thắng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị, đồng chí Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, các báo cáo viên (lãnh đạo và công chức Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng) và các học viên là lãnh đạo, chuyên viên, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập.

       0

     Đồng chí Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Lớp tập huấn diễn ra trong vòng 02 ngày (27-28/8/2019), các báo cáo viên tiến hành hướng dẫn, trao đổi với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ về những nội dung mới và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Nội vụ ban hành, với các chuyên đề cụ thể như sau:

Thứ nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai là việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thứ ba là cập nhật các quy định mới về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019. Đồng thời, phổ biến những quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019.

Thứ tư là hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến, triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


Thứ năm là hướng dẫn một số quy định về Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.\


                                       Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, tinh thần học tập của các học viên hết sức nghiêm túc, sôi nổi, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi và thảo luận. Tất cả các ý kiến đều được các báo cáo viên tiếp nhận và giải đáp, đảm bảo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và giúp công chức, viên chức nắm rõ những nội dung mới theo quy định của Trung ương để triển khai thực hiện tốt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

                                                   Tin từ: Huy Hoàng

 Các tin khác