Tập huấn lập hồ sơ công việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Thực hiện Công văn số 6782/UBND-TKCT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1169/SNV-CCVTLT ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ Lâm Đồng về việc tăng cường tập huấn, hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Trong hai tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo quy định của nhà nước cho CBCCVC của các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng và 13 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Đơn Dương, UBND huyện Di Linh.

 

Bà Đỗ Thị Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tập huấn nghiệp vụ tại Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng.

Trong thời gian tập huấn, CBCCVC được Chi cục Văn thư  Lưu trữ , Sở Nội vụ hướng dẫn lý thuyết nghiệp vụ lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo Thông tư 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 về việc hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Sau khi các học viên đã nắm rõ về lý thuyết Chi cục đến các Phòng chuyên môn để trực tiếp hướng dẫn, thực hành cách thức lập hồ sơ theo quy định của nhà nước và Danh mục hồ sơ của các Phòng, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ cho CBCCVC.

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở nội vụ  hướng dẫn cách lập hồ sơ cho công chức Phòng Dân tộc huyện Di Linh

Hiện nay, đa số cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa có nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ và phần đông chưa được tập huấn về công tác này. Sau khi tập huấn, hầu hết các CBCCVC nắm được cách thực hiện lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan. Giúp cho việc quản lý hồ sơ, tài liệu được chặt chẽ, khoa học  hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và công việc của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc, góp phần vào công cuộc đẩy mạnh cải cách hành chính của nhà nước. /.

 Các tin khác