Sở Nội vụ phối hợp Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ đoàn thể cấp xã. 

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 24/9/2019 đến ngày 27/9/2019, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo (Khóa 2) cho hơn 100 học viên là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Bí thư đoàn, Chủ tịch Công đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Tại  lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung chính về: Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; khái quát Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; công tác vận động quần chúng tín đồ và phương pháp xử lý điểm nóng tôn giáo; đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo; cơ chế phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo...

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng

Trong quá trình trao đổi, báo cáo viên đã đưa ra những tình huống thường gặp trong hoạt động quản lý Nhà nước tôn giáo để học viên trao đổi, thảo luận và tìm phương pháp giải quyết theo đúng quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Vì vậy, các buổi học đã tạo không khí sôi nổi, trách nhiệm và hiệu quả; học viên có thể vận dụng để thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo ở địa phương.

 Các tin khác