Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân năm 2019. 

Ngày 27/9/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra nhân dân năm 2019, tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra nhân dân năm 2019 có ông Huỳnh Mỹ, Phó trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy; ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm trưởng Ban Tôn giáo; ông Phạm Kim Quang, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng cùng các báo cáo viên.

 Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra nhân dân năm 2019 

Đặc biệt tham dự Hội nghị tập huấn với sự tham gia của 120 học viên là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách Thanh tra nhân dân đang công tác tại các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Qua một ngày tập huấn, các học viên đã được các báo cáo viên trao đổi một số nội dung, chuyên đề liên quan đến hoạt động Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị và những vấn đề đặt ra.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách thanh tra nhân dân các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã trao đổi, tích lũy, nắm rõ thêm một số nội dung cơ bản về công tác Thanh tra nhân dân để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về thanh tra nhân dân trong thời gian tới./.

                                                  Tin từ: Văn Đồng

 Các tin khác