Hội nghị quán triệt Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc các tôn giáo trong toàn tỉnh 

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phố biến pháp luật năm 2017; được sự chấp thuận của UBND tỉnh, ngày 15/11/2017, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cho chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tại thành phố Bảo Lộc. Tham dự Hội nghị có 220 đại biểu (Trong đó, có 140 chức việc các tôn giáo toàn tỉnh và 80 cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo của thành phố Bảo Lộc). Đây là 01 Hội nghị tuyên truyền, quán triệt văn bản pháp luật cho chức việc các tôn giáo, nhưng có sự tham gia của cán bộ công chức. Do đó, tạo không khí sôi nổi, gần gũi, trách nhiệm trong quá trình phổ biến nội dung Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng như thảo luận của đại biểu.

Các đại biểu về tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh giới thiệu khái quát về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, những điểm mới của Luật so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo; quy định mới liên quan đến Luật Đất đai, Luật Xây dựng; việc mở các Trường, lớp mầm tư thục... Ngoài ra, chức việc các tôn giáo đặt câu hỏi thảo luận, đề nghị giải đáp những vấn đề vướng mắc liên quan đến hoạt động tôn giáo tại địa phương....

Ông Ngô Văn Đức truyền đạt các chuyên đề cho đại biểu tham dự Hội nghị

Qua Hội nghị, chức việc các tôn giáo, cán bộ, công chức đã tiếp thu, nắm bắt những vấn đề cơ bản về Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan khác. Từ đó, vận dụng để thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động tôn giáo và giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Tin từ : Khánh Hà

 Các tin khác