Bộ Nội vụ kiểm tra công tác Quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Sáng ngày 26/9/2019, tại Hội trường Sở Nội vụ, Đoàn kiểm tra công tác Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên do ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên Bộ Nội vụ làm Trư ởng đoàn, tham gia cùng đoàn kiểm tra còn có các đồng chí Phó Vụ trưởng, chuyên viên Vụ công tác thanh niên, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 500, 600 của Bộ và lãnh đạo Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước đã có buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện công tác Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh Lâm Đồng.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía tỉnh Lâm Đồng được sự thừa ủy quyền của UBND tỉnh có ông Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn II (2016-2020); các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn II (2016-2020); lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố: Đà Lạt, Bảo Lộc, Đam Rông và lãnh đạo, chuyên viên Phòng xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên của Sở Nội vụ.

Toàn cảnh buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ

 

Sau khi nghe Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng báo cáo tóm tắt về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế cũng như một số đề xuất kiến nghị của tỉnh, Sở Nội vụ trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay; kết quả thực hiện mô hình Dự án 600 Phó Chủ tịch xã và công tác quy hoạch, bố trí sử dụng đối với đội viên Đề án 500 sau khi kết thúc Đề án; ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn kiểm tra và ý kiến trao đổi, phân tích làm rõ thêm về các chỉ tiêu, mục tiêu trong chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, kết quả đạt được trong năm 2018 và từ đầu năm 2019 đến nay của đại diện các Sở, ngành liên quan và của thành phố Đà Lạt, huyện Đam Rông trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Đề án, Dự án trên địa bàn tỉnh.

Ông Ngô Văn Đức - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp

Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh, các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh, về mô hình Dự án 600 Phó chủ tịch xã, Đề án 500, có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn, cụ thể là việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như việc đánh giá so sánh các chỉ tiêu, mục tiêu đạt được trong chương trình phát triển thanh niên của các sở ngành; việc thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch xã khi kết thúc Dự án…

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Hoàng Quốc Long đề nghị Sở Nội vụ, các Sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Thanh niên trên địa bàn, trong đó cần tập trung một số nội dung như: Thực hiện tốt quy định Luật Thanh niên năm 2005; việc kiểm tra thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên; về mô hình tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Việc giải quyết chính sách đối với cựu Thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; đào tạo bồi dưỡng trí thức trẻ; về bộ chỉ tiêu về thanh niên Việt Nam và kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển thanh niên.

Ông Hoàng Quốc Long, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên kết luận Hội nghị

Qua kiểm tra, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cùng các Sở, ban, ngành có liên quan có định hướng thêm trong việc tham mưu triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu đề ra./.

                                             Tin từ: Văn Đồng

 Các tin khác