Xem chi tiết TTHCTên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ sở pháp lý
Căn cứ pháp lý của TTHC:
  - Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004.
  - Thông tư số 75/2014/TT- BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
 - Thông tư số 198/2016//TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.
  - Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
 
Thủ tục
7.1. Trình tự thực hiện:
 a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải.
 - Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.
 - Nộp qua bưu điện: Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng quy định, công chức tiếp nhận thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
  b) Bước 2: Sở Giao thông vận tải thẩm định hồ sơ và xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký. Trường hợp thành phần hồ sơ không đủ theo quy định của Thông tư này, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội dung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  c) Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải;
 - Công chức thu giấy hẹn, thu lệ phí và trả giấy chứng nhận đăng ký. Trong trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có thêm giấy ủy quyền.
      - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết.
 7.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
 7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ:
 - Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa (theo mẫu số 9);
 - Hai ảnh khổ 10x15 cm chụp toàn bộ mạn phải phương tiện ở trạng thái nổi;
 -  Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng.
 b) Số lượng: 01 bộ.
 
Loại Đường thủy nội địa
Thời gian
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Lệ phí
Lệ phí: 70.000 đồng/giấy chứng nhận đăng ký.
Đính kèm  Mẫu số 9.doc