Xem chi tiết TTHCTên thủ tục Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam, Campuchia
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ sở pháp lý
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
 - Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
 - Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư  thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
 - Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải về công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
 
Thủ tục
18.1. Trình tự thực hiện
  a) Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
 - Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì công chức tiếp nhận viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hướng dẫn cho người nộp làm lại hồ sơ cho đúng theo quy định.
 - Nộp qua bưu điện: Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận thông báo rõ nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi.
 b) Bước 2: Sau khi hồ sơ đạt yêu cầu, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cấp Sổ giấy phép liên vận và Phù hiệu liên vận Việt Nam – Campuchia. Trường hợp từ chối cấp phép Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
  c) Bước 3:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
 Công chức thu lại giấy biên nhận và trả kết quả.
 Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần, trừ ngày lễ, tết.
 18.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác
 18.3. Thành phần, Số lượng hồ sơ:
 a) Thành phần hồ sơ:
 - Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia quy định tại Phụ lục 7b ban hành kèm theo Thông tư 39/2015/TT-BGTVT;
 - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật;
 - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
 - Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (trừ xe do người ngoại quốc tự lái).
 - Đối với trường hợp cấp lại do giấy phép liên vận bị mất phải có thêm văn bản nêu rõ lý do.
 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Loại Đường bộ
Thời gian
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí
Lệ phí: 50.000 đồng.
Đính kèm  Phụ lục 7b.doc