Xem chi tiết TTHCTên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông Vận tải
Cơ sở pháp lý Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; - Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. - Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. - Quyết định số 2272/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sử đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Thủ tục 9.1 Trình tự thực hiện : a) Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (Số 36 đường Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). - Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ trả lời cụ thể lý do không tiếp nhận và hướng dẫn làm lại cho đúng theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. b) Bước 2: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. c) Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết qủa giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định. 9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. 9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (theo mẫu); - Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); - Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định; - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực); - 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng. b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Loại Đường bộ
Thời gian Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đạt kết quả tập huấn.
Lệ phí Phí, lệ phí: Không.
Đính kèm  Phụ lục IV.doc