Đề án 295 về hổ trợ Phụ nữ học nghề tạo việc làm giai đoạn 2010-2015

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các cấp Hội PN trong tỉnh đã phối hợp với các Trường trung cấp nghề, Trung tâm dạy nghề,   Trung tâm khuyến nông, Cty phân bón, thuốc trừ sâu Ric, Cty TNHH phân bón Sông Lam bằng hình thức đào tạo lưu động tổ chức 130 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hội thảo về sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây chè, cây cà phê, các loại cây công nghiệp ,  tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động…có 6.682 chị tham gia, giới thiệu việc làm cho trên 300 chị.

Trang sau >>