HỌP BÁO THÔNG TIN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024