Xây dựng xã văn hóa nông thôn mới ở Tà Nung 
Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong đó, nâng cao chất lượng cuộc vận động nhằm xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là quyết tâm được cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể xã Tà Nung đặt ra.
 
Nông dân xã Tà Nung trồng hoa trong nhà kính. Ảnh: N.T
Nông dân xã Tà Nung trồng hoa trong nhà kính. Ảnh: N.T
Phó Bí thư Đảng ủy xã Tà Nung Đường Dẩu Hà cho biết: Vai trò của người uy tín trong các thôn có đông đồng bào dân tộc thường xuyên được phát huy trong các cuộc vận động, các vụ việc vướng mắc hay khó khăn, bất hòa tại cơ sở. Qua việc gặp gỡ, giải thích, vận động, qua công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các vị chức sắc tôn giáo như Mục sư Tin lành Di Duyn, các vị trưởng thôn nên nhiều mâu thuẫn, khiếu nại trong thôn đã được giải quyết. 
 
Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của xã Tà Nung. Là xã có đông đồng bào DTTS sinh sống nên việc tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang, tiệc tùng trong các dịp lễ hội được nhân dân chọn lọc, giảm lãng phí. 
 
Tính đến cuối năm 2016, toàn xã đã có 992 trên tổng số 1.002 hộ đăng ký gia đình văn hóa, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn và được công nhận đạt 92%. 
 
Có 6/6 thôn đăng ký thôn văn hóa và đều đạt các tiêu chí thôn văn hóa theo quy định. Trong đó có hai thôn 5 năm liền đạt thôn văn hóa, một thôn 4 năm liền đạt thôn văn hóa.
 
Trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội Nông dân phối hợp với Trung tâm nông nghiệp thành phố đã tổ chức được 4 đợt hội thảo đầu bờ về chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất rau hoa theo quy trình công nghệ cao, phòng chống sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thử nghiệm và đưa vào sản xuất các loại giống mới đạt hiệu quả cao.
 
MTTQ và các đoàn thể chính trị còn tích cực vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của thành phố, thực hiện chủ trương chung về thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Không lấn chiếm đất rừng làm rẫy, không đổ rác thải, phụ phẩm nông nghiệp bừa bãi, thực hiện nghiêm việc bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, trồng thêm nhiều cây xanh, cây hoa ven đường, trước cổng nhà, tường rào. Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã phát động và duy trì thường xuyên hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” với hàng ngàn lượt người dân tham gia dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, kênh mương, thu gom trên 20 m3 rác thải các loại… góp phần tô đẹp thêm vẻ đẹp xanh, sạch, đẹp của xã vùng ven thành phố Đà Lạt. 
 
Kết quả, đến nay, Tà Nung đã có 6/6 thôn đăng ký và đạt danh hiệu thôn văn hóa xanh, sạch, đẹp. Xây dựng điểm được 8 tuyến đường không rác, trồng mới trên 2 ngàn cây xanh ở các khu dân cư, trường học, cơ quan góp phần bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng xanh hơn, đẹp hơn. Xã đã tổ chức cuộc thi xanh, sạch, đẹp toàn xã và kết quả có 699 hộ đạt chuẩn, thôn 3 và thôn 2 đoạt giải nhất và cơ sở tôn giáo là chùa Vạn Đức đã đoạt giải nhất cuộc thi xanh, sạch, đẹp lần thứ 11 năm 2016.
 
Đặc biệt, MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp hiệu quả trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cùng các vị chức sắc, trưởng thôn, người uy tín, Hội Cựu chiến binh thực hiện cảm hóa, giáo dục được 10 đối tượng tù treo và mãn hạn tù. Thành lập được 4 tổ tự quản an ninh, trật tự, 6 tổ hòa giải để cùng giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, xích mích xảy ra trong nội bộ khu dân cư. Đặc biệt, từ công tác tuyên truyền tốt nên đã phát huy được tinh thần tố giác tội phạm trong nhân dân, nhân dân đã cung cấp 15 nguồn tin có giá trị cho công an xã về an ninh, trật tự nhằm giúp cơ quan chức năng sớm xác minh làm rõ nguyên nhân, kết quả điều tra.
 
Ông Nguyễn Quang Duyên, Chủ tịch UBMTTQ xã Tà Nung cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ở khu dân cư” có tính chất lâu dài nên chúng tôi xác định cần phải kiên trì, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, quan tâm đến lợi ích thiết thực, chính đáng của nhân dân. Trong thời gian tới, để cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thì MTTQ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thôn, tổ dân phố làm trung tâm hoạt động. Tiếp tục huy động nguồn lực để xây dựng các thôn đạt chuẩn văn hóa, đẩy mạnh thực hiện 5 tiêu chí của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do tỉnh, thành phố phát động. Mỗi thôn đều xây dựng mô hình khu dân cư tự quản, quyết tâm giữ vững thôn văn hóa, khu dân cư an toàn, khu dân dân cư đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp để góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ngày càng sâu rộng hiệu quả.
 
NGUYỆT THU