Xây dựng NTM phải gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho nông dân, bảo vệ môi trường nông thôn 
Ngày 2/3, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, UV Trung ương Đảng, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo các huyện, thành tham gia hội nghị.
 
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến trao Công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến trao Công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016
Trong năm 2016, Lâm Đồng có thêm 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), nâng tổng số xã NTM toàn tỉnh lên con số 60/117 xã. Các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, điện nông thôn, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, bưu điện và nhà ở dân cư được chú trọng đầu tư. Công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân các xã NTM tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều kết quả đáng mừng. Chương trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phát triển với trên 49 ngàn ha, tái canh được trên 12,5 ngàn ha cà phê, đàn gia súc toàn tỉnh đạt trên 561 ngàn con. Các hình thức tổ chức sản xuất như hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại tiếp tục được kiện toàn và phát triển, thay đổi dần tư duy sản xuất cho người nông dân. Năm 2016, thu nhập trên đơn vị diện tích đồng ruộng của Lâm Đồng đạt 150 triệu đồng/ha/năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP) đạt 50 triệu đồng/năm. 
 
Song song với phát triển kinh tế, hoạt động dạy nghề, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện. Lâm Đồng hiện có 15.908 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,19%, tổng số người hưởng trợ cấp xã hội là 31.585 người, cấp trên 265 ngàn thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số sống tại vùng đặc biệt khó khăn và trên 32 ngàn thẻ BHYT với người thuộc hộ cận nghèo. 
 
Toàn tỉnh có 116/117 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, có 113/117 xã đạt tiêu chí về giáo dục. Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, mạng lưới trạm y tế phủ rộng khắp xã, phường với 108/117 xã đạt tiêu chí về y tế. Hiện có 107 xã có nhà văn hóa, 548 nhà văn hóa thôn, 103 xã đạt tiêu chí về văn hóa. 
 
Môi trường trở thành điểm nhấn trong xây dựng NTM với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền và nhân dân trong việc bảo vệ môi sinh. Các hoạt động thu gom rác thải, sử dụng nước đạt vệ sinh, nước sinh hoạt đạt chuẩn ngày càng được tăng cường đang từng bước nâng cao chất lượng môi trường nông thôn.
 
Về huy động nguồn lực và sử dụng nguồn lực xây dựng NTM, năm 2016 vốn ngân sách nhà nước đạt 1.118 tỷ đồng, vốn Chương trình xây dựng NTM đầu tư trực tiếp là gần 232 tỷ đồng. Vốn các tổ chức, doanh nghiệp là trên 164 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư xấp xỉ 273 tỷ đồng, dư nợ tín dụng là 6.499 tỷ đồng, vốn huy động từ nguồn khác đạt trên 8,8 tỷ đồng, tổng nguồn lực huy động đạt 8.063,57 tỷ đồng. Lâm Đồng là 1 trong 10 tỉnh của cả nước không nợ đọng xây dựng NTM. 
 
Kế hoạch năm 2017, Lâm Đồng tập trung mục tiêu “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020 với sự cố gắng của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân. Mục tiêu cụ thể là hết năm 2017, Lâm Đồng sẽ có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt trên 17,5 tiêu chí, các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được. 
 
Đ/c Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh phát biểu kết luận hội nghị với mục tiêu nhất quán đó là: phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong xây dựng NTM. Đồng chí đề nghị, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phải xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài, xây dựng NTM phải gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho nông dân đồng thời gắn với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn. 
 
Diệp Quỳnh