Xây dựng, nhân rộng mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư năm 2018 

Tiếp tục chương trình phối hợp, thống nhất, hành động của UBMTTQ tỉnh, sáng ngày 20/3, Ban Thường trực UBMTTQ tổ chức hội nghị hiệp thương với các tổ chức tôn giáo về tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”  năm 2018. Đây là hoạt động tích cực, hiệu quả nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội nghị được hiệp thương nhằm tiếp tục tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các tổ chức, chức sắc tôn giáo và MTTQ các cấp, các ngành liên quan.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Ban tổ chức đã nhận được 20 mô hình từ các tổ chức tôn giáo trong tỉnh đăng ký tham gia về an toàn, sáng – xanh – sạch – đẹp. Những mô hình cụ thể  từ thực tế đã  phát huy tính chủ động, sáng tạo, đổi mới trong phương pháp cách xây dựng, vận động, triển khai mô hình. Thời gian tới cần tập trung tiếp tục xây dựng mô hình hướng đến đạt được các tiêu chí đã được ký kết giữa các tổ chức tôn giáo với Ban An toàn giao thông,  mang lại hiệu quả một cách bền vững.

Về tiêu chí để đạt khu dân cư an toàn giao thông phải có từ 90% hộ gia đình trở lên không vi phạm các quy định về bảo vệ công trình và hành lang an toàn giao thông như: đường, cầu, đèn, tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách….và các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông. Không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn khu dân cư.

Về tiêu chí xây dựng khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự  phải không để xảy ra các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại các công trình quốc phòng, an ninh, tuyên truyền, phát triển tôn giáo tín ngưỡng trái pháp luật, khiếu kiện đông người, vượt cấp….Đại diện Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông, an ninh trễn địa bàn tỉnh thời gian qua, ghi nhận những đóng góp tích cực từ phía các tôn giáo về các lĩnh vực và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, phát huy vai trò chức sắc tôn giáo trong tuyên truyền vận động giáo dân, bà con phật tử, tín đồ trong chấp hành pháp luật về ATGT, ANTT và bảo vệ môi trường.