Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng: Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” 

Chiều ngày 31/3/2017, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi

Thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTr-CA-MT ngày 06/3/2014 giữa Công an tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; trong 3 năm qua Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương của của tỉnh, chủ động xây dựng chương trình phối hợp, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Lực lượng Công an các cấp phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động hiệu quả trong công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông… Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện, góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở từng địa phương, cơ sở, kiềm chế được sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng cộng đồng dân cư có môi trường sống an toàn lành mạnh. Các mô hình “Tổ hòa giải”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Tổ già làng tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh”; “Tổ CCB tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư”, “Thôn kiểu mẫu, gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Tuổi trẻ với pháp luật”; “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”... của các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn tỉnh hoạt động hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu trong công tác tuyên truyền, phố biến, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.