Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng tổ chức Lễ phát động thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" 

Sáng 28/2, tại UBND xã Ninh Loan, Ủy ban MTTQ huyện Đức Trọng đã tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn huyện giai đoạn 2017-2021. Tham dự lễ phát động có đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là sự kế thừa, nối tiếp của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhằm mục đích vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và Đức Trọng là đơn vị được chọn làm điểm trong toàn tỉnh để triển khai cuộc vận động này. Để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, toàn diện và có sức lan tỏa vào đời sống xã hội, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phát động trong toàn hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia và thực hiện các nội dung cơ bản của cuộc vận động như:  Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đối khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm…

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

Tại lễ phát động, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã ký kết giao ước thi đua. Sau lễ phát động này, vào đầu tháng 3/2017, UBMTTQVN xã Tà Năng cũng sẽ tổ chức lễ phát động điểm của huyện. Đối với các xã còn lại, trong khoảng thời gian từ ngày 5/3 đến ngày 15/3/2017 sẽ chọn 1 tổ dân phố, thôn điểm để tổ chức phát động triển khai thực hiện cuộc vận động tại địa phương mình.

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang đứng

Phát biểu tại Lễ phát động đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng mong muốn Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đức Trọng, các xã thị trấn và khu dân cư quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ các cấp trong huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động, tạo phong trào thi đua sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Trên cơ sở phát động thi đua của huyện Đức Trọng, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đề nghị các huyện, thành phố còn lại nghiên cứu phát động để cuộc vận động lan toả sâu rộng hơn nữa trong quần chúng nhân dân trên tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ và kế hoạch của UBMTTQVN tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bộ vét

Dịp này, UBMTTQVN huyện Đức Trọng đã trao cho xã Ninh Loan số tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 25 triệu đồng; Quỹ tín dụng nhân dân Liên hiệp hỗ trợ xây dựng một căn nhà đại đoàn kết với số tiền 7 triệu đồng và một mạnh thường quân trao 4 suất học bổng cho các các cháu học sinh nghèo của xã (trị giá 500 ngàn đồng/suất).

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng