Thư kêu gọi đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 

Những năm qua, thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Từ những đóng góp, ủng hộ trên đã giúp đỡ, hỗ trợ hàng ngàn hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019, Ban Biên tập đăng tải toàn văn Thư kêu gọi đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng: