Tôn giáo đồng hành bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự 
Chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp, cách làm để tập trung xây dựng mô hình mang lại hiệu quả, bền vững. Ðó chính là mục tiêu mà các tôn giáo cùng đồng hành để thực hiện an toàn giao thông, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 
Các tôn giáo tham gia ký kết về đồng hành bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: N.Thu
Các tôn giáo tham gia ký kết về đồng hành bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,
tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: N.Thu

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, từng bước cụ thể hóa và thực hiện tốt Chương trình phối hợp tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo đã phối hợp triển khai giai đoạn 2016-2020 với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, gắn với đặc điểm từng địa bàn, khu dân cư. Trong đó, khuyến khích nhân dân tự giác thực hiện hương ước, quy ước hoặc bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư, toàn dân phấn đấu đạt trên 95% hộ gia đình ký và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống hằng ngày. Trên 90% hộ gia đình tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường của tổ dân phố, thôn, bản, ngõ, xóm. Trên 90% hộ gia đình nộp đủ các loại phí bảo vệ môi trường theo quy định. Bảo đảm vệ sinh, môi trường ở tất cả các tụ điểm công cộng và khu vực sinh hoạt chung của khu dân cư.
 
Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở khu dân cư theo tiêu chí 17 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: phải đạt từ 95% dân số dùng nước hợp vệ sinh; có trên 50 % dân số được dùng nước sạch theo quy định. Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về môi trường. Khu dân cư đạt tiêu chí xây dựng cảnh quan, môi trường sạch - đẹp, an toàn. Các hộ gia đình thực hiện việc mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch chung của chính quyền các cấp. Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. Có 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
Thông qua các hoạt động, sinh hoạt của các tôn giáo...; chương trình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tín đồ và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông... Trong đó, tiêu chí xây dựng khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông là khu dân cư phải có hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các chức sắc linh mục tuyên truyền, nâng cao ý thức văn hóa khi tham gia giao thông cho mỗi người dân, tín đồ trong giáo xứ, giáo họ, trong cộng đồng. Từng bước cụ thể hóa, xây dựng mô hình về bảo đảm trật tự an toàn giao thông như: “Tổ tự quản an toàn giao thông”, “Đoạn đường tự quản”...; đồng thời, tuyên truyền bà con tín đồ các tôn giáo không vi phạm các quy định về bảo vệ công trình giao thông và hành lang an toàn giao thông như: đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, dải phân cách... và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Không sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn khu dân cư và không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý hành chính trở lên.
 
Về tiêu chí xây dựng khu dân cư đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” theo hướng dẫn của Bộ Công an đó là: Không để xảy ra các hoạt động về an ninh xã hội, các hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại các mục tiêu, công trình quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội. Không tuyên truyền, phát triển tôn giáo, tín ngưỡng trái pháp luật. Không mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân; khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật.
 
Tại các khu dân cư, các cơ sở tôn giáo, vào các dịp lễ tại nhà thờ, các linh mục đã và đang tiếp tục phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động bà con giáo dân không để xảy ra các vi phạm về trật tự, an toàn xã hội. Vận động thanh niên không điều khiển xe ô tô, mô tô lạng lách, đánh võng đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn. Không sản xuất, mua bán, tàng trữ, kinh doanh, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo, đèn trời... Phát huy dân chủ, thực hiện hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân xảy ra ở cơ sở đạt kết quả...
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Trong thời gian qua, MTTQ tỉnh đã huy động lực lượng các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khu dân cư tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, tập trung phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn 21 khu dân cư thuộc 12 huyện, thành phố xây dựng các mô hình cụ thể, trở thành những mô hình hạt nhân hiệu quả, bền vững để tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn tỉnh. Trong thời gian tới, MTTQ tiếp tục tích cực tham gia hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giữ gìn an ninh trật tự; thường xuyên lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tôn giáo để tuyên truyền, động viên, nhắc nhở tín đồ nâng cao ý thức và hưởng ứng thực hiện. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để chức sắc phụ trách địa bàn phối hợp với cán bộ Mặt trận cơ sở, khu dân cư thực hiện tốt các hoạt động xây dựng khu dân cư, nhất là những mô hình đã đăng ký để trở thành mô hình tiêu biểu của tôn giáo trong toàn tỉnh.
 
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông cũng đề nghị các vị chức sắc phụ trách địa bàn đăng ký xây dựng mô hình năm 2018 cần chủ động phối hợp với MTTQ cấp xã và Ban Công tác Mặt trận xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động, ra mắt xây dựng mô hình. Kịp thời phối hợp đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện để các mô hình thực sự có sức lan tỏa trong cuộc sống.
 
NGUYỆT THU