Phát huy nội lực của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện phong trào xây dựng mô hình “Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu” tại Thôn 3- xã Quảng Trị- huyện Đạ Tẻh 

Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, khu dân cư,…; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổ định, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh trật tự được giữ vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng có nghĩa là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; Nâng cao dân trí, đào tạo nông dân có trình độ sản xuất cao, có nhận thức chính trị đúng đắn, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Và nhân dân Thôn 3, xã Quảng Trị là một điển hình trong xây dựng nông thôn mới.

Năm 2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện phong trào xây dựng “ Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu” trên địa bàn toàn huyện góp phần sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhằm đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2019 như chỉ tiêu của đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đề ra. Với phong trào thiết thực trên Ủy ban MTTQ xã Quảng trị đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp với chính quyền thành lập Ban chỉ đạo đồng thời rà soát lại điều kiện của các thôn để triển khai thực hiện phong trào một cách hiệu quả và thống nhất chọn thôn 3 để triển khai xây dựng “ Khu dân cư văn hóa kiểu mẫu”.

Ban CTMT thôn 3 đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với ban thôn và các chi hội đoàn thể trực tiếp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các tiêu chí phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hoá kiểu mẫu”. Qua 2 năm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đã vận động nhân dân đóng góp 290.000.000 triệu đồng xây dựng hội trường thôn theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, hàng tháng phối hợp với ban thôn triển khai trồng hàng rào cây xanh, phát động nhân dân làm vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, chỉnh trang nhà ở, sân vườn, công trình phụ... Tham gia xây dựng nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, điển hình như: Chi hội nông dân, hội phụ nữ xã với mô hình cải tạo vườn tạp, tổ tiết kiệm hùn vốn giúp nhau thoát nghèo, tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm… giúp người dân nâng cao thu nhập, vươn lên giảm nghèo bền vững. Với kết quả cụ thể của thôn đã đạt được 18/19 tiêu chí , bảo hiểm y tế tự nguyện trên 85%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%, hàng rào cây xanh và cỏ lạc trên 95% số hộ đã thực hiện, các chi hội đoàn thể đạt vững mạnh, trong thôn không có đơn thư khiếu kiện, không vi phạm ANTT-ATGT và các tệ nạn xã hội... các loại quỹ vận động thu đạt 100% chỉ tiêu. Năm 2016 Thôn 3 xã Quảng Trị được Ban dân vận Tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen về mô hình “Dân vận khéo” và mô hình này đã được nhân rộng trên toàn xã.

Quá trình vận động của Ban công tác Mặt trận thôn 3 và việc phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong thôn đã góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của xã Quảng Trị vào năm 2016 nói riêng và huyện Đạ Tẻh nói chung.