Phát động Cuộc vận động Xây dựng phong cách người Công an nhân dân 
Sáng 6/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
 
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị
Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh…
 
Thực hiện CVĐ cũng là nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 - CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh” gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”…
 
Để thực hiện CVĐ, Công an tỉnh đề ra 7 nội dung, biện pháp cụ thể: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND. Xây dựng, thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sỹ CAND. Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ công an. Tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ CAND. Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện CVĐ.
 
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Giám đốc Công an tỉnh đã phát động CVĐ. Đồng chí yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới".Đồng thời, lấyấy kết quả thực hiện CVĐ là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân...
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Đức Quận đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân. Tích cực tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa phương. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong công tác công an. Tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh.  
 
N.Ngà