Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể huyện Đạ Huoai đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 

Sáng ngày 12 tháng 02 năm 2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Huoai phối hợp với các Đoàn thể và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức hội nghị: "Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025". Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn quốc Phi - Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện; 200 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, Hội Nông Dân, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh niên, Liên đoàn lao động huyện Đạ Huoai.


Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Phi - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, với chủ đề Đại hội là: "Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc; Tiếp tục đổi mới, sáng tạo; giữ vững Quốc phòng an ninh; xây dựng Đạ Huoai phát triển toàn diện bền vững", trong đó tập trung nêu rõ những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 (bao gồm 20 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng; những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, của nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu định hướng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị đã ghi nhận đóng góp vào dự thảo 13 ý kiến với gần 40 nội dung, bao gồm các vấn đề về: Chủ đề Đại hội, thể thức văn bản, các chỉ tiêu về giáo dục, khuyến học, về con người, về giao thông, về phát triển các mặt hàng đặc sản nông thôn, về dịch vụ thương mại, về câu từ sao cho phù hợp, về kết cấu hạ tầng nông thôn, về quản lý rừng, về quản lý tài chính ngân sách, về các công trình dự án trọng tâm của huyện Đạ Huoai trong nhiệm kỳ tới…


Với tinh thần làm việc cao, hội nghị đã diễn ra nghiêm túc và trách nhiệm của các đại biểu đã góp phần quan trọng trong việc đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện Đạ Huoai.