Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc mừng Đại lễ Khai đạo 15/10/Kỷ Hợi – năm 2019 của Đạo Cao Đài 

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Hoằng khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, sáng ngày 07/11/2019 và ngày 09/11/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài và Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan tỉnh do ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và đại diện lãnh đạo các tôn giáo bạn.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Hữu Thắng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Phát biểu chúc mừng, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài của tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc giới thiệu chức sắc, chức việc tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhân Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp phát động. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Cao Đài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phương châm “tốt đời – đẹp đạo”, đường hướng “Nước vinh - đạo sáng”; tích cực thực hiện Chương trình phối hợp tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 – 2020…

Trong hình ảnh có thể có: 18 người, bao gồm Phạm Hoài, mọi người đang cười, trong nhà

Thay mặt các tổ chức Cao Đài, Giáo hữu Ngọc Tri Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh, Phối sư Thượng Lễ Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Ban chỉnh đạo tỉnh, Giáo hữu Ngọc Khánh Thanh, đại diện Hội thánh Truyền Giáo Cao Đài tỉnh và Giáo hữu Thái Lượng Thanh, đại diện Hội thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, chúc mừng nhân Đại lễ khai đạo; đồng thời sẽ tiếp tục hướng dẫn các họ đạo, chức sắc, chức việc, tín đồ hoạt động đạo sự đúng phương châm, đường hướng của giáo hội, đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,  góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, trong nhà