Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới 
Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đồng thời thành lập ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc và tổ chức phát động thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.Dung
Chung sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: T.Dung

Thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên quán triệt các kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện phong trào thi đua “LLVT tỉnh Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 
Trong những năm qua, LLVT Lâm Đồng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình cùng chung sức với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần tạo sự khởi sắc về bộ mặt nông thôn mới và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
 
LLVT tỉnh đã tập trung tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở, không để “điểm nóng” xảy ra. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo từ đảng bộ đến các chi bộ thôn bản; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; chất lượng hoạt động của các ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
 
Từ đó, quá trình thực hiện đã đạt nhiều kết quả. Đó là đã phối hợp tổ chức xây dựng Hội trường thôn Mê Ka, xã Đạ Tông trị giá 400.000.000 đồng; phối hợp tiến hành tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người dân tại xã Rô Men, huyện Đam Rông với trị giá trên 20.000.000 đồng; phối hợp với Bệnh viện Quân dân y Miền Đông khám và cấp thuốc miễn phí cho 600 lượt người tại xã Lộc Bảo và xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm; khám và cấp thuốc miễn phí 600 suất khám bệnh; thăm và tặng quà đối tượng chính sách và các hộ gia đình là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn tổng trị giá 180 triệu đồng. Đồng thời, LLVT tỉnh đã phối hợp với Học viện Lục quân, Chi nhánh Viettel Lâm Đồng thực hiện chương trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” tại 3 xã Đạ Tông, Đạ Long, Đạ M’rông của huyện Đam Rông, tổng trị giá hơn 100.000.000 đồng...
 
Đặc biệt, những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở. LLVT đã tham gia chung sức 550 triệu đồng, đồng thời huy động hơn 3.800 ngày công của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động hơn 850 ngày công của cán bộ, nhân dân tích cực thực hiện các hoạt động trên địa bàn tỉnh như: Xây dựng phòng âm nhạc trường mẫu giáo, 1 công trình giếng nước hội trường thôn; nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo các tuyến đường dân sinh với tổng chiều dài hơn 17 km; đắp 1 đập ngăn nước, khơi thông, điều tiết dòng chảy chống khô hạn được hơn 12 km.
 
Kết quả trên là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế của người nông dân. Đồng thời, là động lực và tiền đề quan trọng để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
 
THU DUNG