Lâm Hà tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 – 2020. 

Sáng 21/3/2017 tại UBND xã Gia Lâm, Ủy ban MTTQ huyện Lâm Hà đã tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn toàn huyện. Tham dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, Mặt trận các cấp của huyện Lâm Hà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là sự kế thừa, nối tiếp của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm mục đích vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong những năm qua, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động đã đạt được những hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dây lòng yêu nước của nhân dân. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, bộ nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc. Tính  đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 100% thôn, tổ dân phố phát động thôn, tổ dân phố văn hoá; 167/193 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hoá, 11/16 xã, thị trấn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, toàn diện và có sức lan tỏa vào đời sống xã hội, tại lễ phát động, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện phát động trong toàn hệ thống mặt trận từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia và thực hiện các nội dung cơ bản của cuộc vận động giai đoạn 2017 - 2020 như:  Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đối khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm…

 Trong hình ảnh có thể có: 21 người, đám cưới