Góp ý dự thảo văn bản của văn phòng điều phối Nông thôn mới về "vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới" 
Sáng ngày 16/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, hội nghị góp ý cho dự thảo văn bản của văn phòng điều phối nông thôn mới về “Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới” được tổ chức. Hội nghị có sự tham dự đông đủ của Chủ tịch UBMTTQ các huyện, thành phố; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
 
Chủ tịch MTTQ huyện Lâm Hà - Lê Thị Nhàn góp ý cho dự thảo văn bản của ban điều phối nông thôn mới
Chủ tịch MTTQ huyện Lâm Hà - Lê Thị Nhàn góp ý cho dự thảo văn bản của ban điều phối nông thôn mới
Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến góp ý vào các văn bản dự thảo về “tiêu chuẩn khung mô hình kiểu mẫu tại khu dân cư”; báo cáo về tình hình, tiến độ, kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 7 tháng đầu năm 2017. Đa số các ý kiến bày tỏ sự thống nhất với đề xuất của ban điều phối nông thôn mới, thống nhất với việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu gồm 9 tiêu chí cơ bản.
 
Các dự thảo văn bản được lấy ý kiến để thống nhất đề cao vai trò vận động của MTTQVN các cấp đối với việc tích cực tuyên truyền, phổ biến các nội dung thi đua đến nhân dân.  MTTQ các cấp đã tập trung vào cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với 5 nhóm nội dung cụ thể, thiết thực. Đó là vận động “Toàn dân đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng”. Vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp”, “Toàn dân đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội”. Đồng thời còn là nội dung “Toàn dân đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh”… Trong đó, nhấn mạnh vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ theo quyết định 217 – 218 của Bộ Chính trị. 
 
Các đại biểu cũng góp ý thống nhất với vai trò của tổ chức Công đoàn, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh đã thể hiện rõ vai trò vận động hội viên, đoàn viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. 
 
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xác định mục tiêu cụ thể trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình theo các mốc thời gian, có cam kết trách nhiệm chính trị với cấp trên và nhân dân về kết quả thực hiện mục tiêu đó. Theo đó, vấn đề đặt ra là người đứng đầu cần năng động, sáng tạo, quyết liệt tìm kiếm các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra. 
 
Nguyệt Thu