Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020 

Sáng ngày 22/4/2017, tại Quảng trường Lâm Viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Lạt tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020. Tham dự có bà Huỳnh Thị Thanh Xuân – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đà Lạt, ông Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể, Mặt trận các cấp của thành phố Đà Lạt.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã đem lại nhiều kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. CVĐ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn dân cư, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong những năm qua, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã đạt được những hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dây lòng yêu nước của nhân dân. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững, bộ nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc.

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Để cuộc vận động có hiệu quả thiết thực, toàn diện và có sức lan tỏa vào đời sống xã hội, tại lễ phát động, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động trong toàn hệ thống Mặt trận từ thành phố đến cơ sở tích cực tham gia và thực hiện các nội dung cơ bản của Cuộc vận động giai đoạn 2017 - 2020 như:  Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biển đối khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm… Phấn đấu đến năm 2020 toàn thành phố có từ 85 – 90 số thôn và 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 90% và 100% phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Nhân dịp này, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố đã trao tặng nhà Đại đoàn kết trị giá 60 triệu cho xã Tà Nung – TP. Đà Lạt