Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. 

Với nguồn tài trợ 200.000.000 đồng từ Ngân hàng Nam Á Lâm Đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà đã triển khai xây dựng 04 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trị giá mỗi căn 50.000.000 đồng tại xã Tân Thanh, Hoài Đức, Phúc Thọ và thị trấn Đinh Văn.

Sáng ngày 31/10/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Hà phối hợp với Ngân hàng Nam Á chi nhánh Lâm Đồng đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ dân.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện, xã Phúc Thọ và Lãnh đạo Ngân hàng Nam Á Lâm Đồng dự lễ bàn giao nhà cho hộ bà Lê Thị Bảy.