Đức Phổ - xã nông thôn mới đầu tiên của huyện Cát Tiên 
Với quyết tâm xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2019 theo lộ trình đã đăng ký, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã có Nghị quyết chuyên đề và UBND huyện có nhiều chủ trương, chính sách hợp lý trong huy động nhân lực, vật lực để xây dựng NTM. Trên cơ sở Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy và chỉ đạo sát sao, cụ thể, hợp lý của UBND huyện, nhiều xã trong huyện đã có cách làm hay, sáng tạo, nên đã vượt qua được khó khăn của địa phương, xây dựng thành công xã NTM. Một trong những xã về đích sớm nhất NTM của huyện Cát Tiên là xã Đức Phổ.
 
Trường THCS Đức Phổ được xây dựng khá khang trang
Trường THCS Đức Phổ được xây dựng khá khang trang
Cũng như nhiều địa phương khác của huyện Cát Tiên, Đức Phổ là xã kinh tế mới (KTM) của các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Người dân trong xã chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, với nghề trồng lúa là chủ yếu. Là địa phương KTM, kết cấu hạ tầng cơ sở vừa yếu, vừa thiếu đồng bộ, sản xuất thuần nông là chủ yếu, nên đời sống của người dân trong xã còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc huy động sức dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đầu tư phát triển KT-XH gặp nhiều hạn chế. Nhận thức được điều đó, nên năm 2011, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, Đảng ủy xã dựa trên Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM tại xã. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức được rằng hưởng lợi trực tiếp từ NTM là người dân, do đó người dân là chủ thể của xây dựng NTM, người dân trực tiếp làm, Nhà nước hỗ trợ. Mặt khác, chính quyền địa phương phải có cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập, mức sống cho người dân, từ đó động viên khuyến khích người dân tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM. 
 
Thực hiện quan điểm đó, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Cát Tiên đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thông qua các buổi họp dân, các đợt sinh hoạt chính trị, các đợt triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án… Các tổ chức đoàn thể như Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… đều phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM như: “Nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”, “Đoàn Thanh niên chung tay xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ với “Gia đình 5 không, 3 sạch”… Cùng với đó, gắn tuyên truyền NTM với việc thực hiện các phong trào thi đua khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,  “Dân vận khéo trong xây dựng NTM”… 
 
Đặc biệt, Đảng ủy xã ngoài việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về NTM, còn tập trung xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh để nâng cao vai trò lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tuyên truyền, vận động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH (nói chung), xây dựng NTM (nói riêng), UBND xã xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và Đề án phát triển sản xuất, chăn nuôi dựa trên thế mạnh của xã, xây dựng phương án huy động vốn xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở; thiết chế văn hóa, đảm bảo ANCT-TTATXH… Kết quả, năm 2015, xã Đức Phổ có đến 442 ha lúa chất lượng cao, đạt giá trị 75 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Nhờ vậy, đã tạo điều kiện cho xã Đức Phổ huy động được nguồn lực xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 được 67,983 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương đầu tư 809 triệu đồng, ngân sách tỉnh 18,100 tỷ đồng, ngân sách huyện 27,036 tỷ đồng, ngân sách xã 150 triệu đồng, các doanh nghiệp hỗ trợ 80 triệu đồng, vốn vay các ngân hàng 15,683 tỷ đồng và người dân đóng góp lên đến gần 5 tỷ đồng. Đó là chưa kể hàng ngàn ngày công do người dân đóng góp, cũng như giá trị hàng ngàn m2 đất do người dân tình nguyện hiến để xây dựng đường GTNT, hoặc các công trình phúc lợi khác. Điều đáng nói nữa là trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi, để tạo sự đồng thuận cao của người dân, xã Đức Phổ có chủ trương thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ kiểm tra, giám sát của cộng đồng. Theo đó, tại các cuộc họp thôn, người dân chủ động bàn bạc, thảo luận, thống nhất những hạng mục xây dựng trong xây dựng NTM theo phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, những gì gắn với lợi ích thiết thực của người dân thì làm, những gì không gắn với lợi ích của người dân, không phù hợp với đặc điểm của địa phương thì kiên quyết không làm. Trong quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, thiết chế văn hóa NTM, thông qua tổ tự quản, tổ giám sát cộng đồng, người dân kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, kém chất lượng.
 
Bằng cách làm đó, Đức Phổ đã thực hiện thành công 19/19 tiêu chí quốc gia về NTM và được công nhận là xã đầu tiên đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Tuy đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM sớm nhất của huyện, nhưng Đảng bộ, chính quyền xã Đức Phổ không chủ quan, xem nhẹ việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng NTM. Ông Cao Xuân Nghiêm - Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Quản lý xây dựng NTM xã Đức Phổ cho biết: Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Đức Phổ tiếp tục xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phát triển KT-XH phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do địa phương phát động, nhằm huy động sức dân ngày càng lớn vào việc củng cố, nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được. Vì thế, năm 2017, qua rà soát, đánh giá đúng đắn, khách quan, các tiêu chí về NTM đã đạt được ở xã NTM Đức Phổ không những được giữ vững, mà còn được nâng cao, nhất là trong lĩnh vực an sinh xã hội.          
 
  HOÀNG KIẾN GIANG