Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề 
Sáng ngày 22/2, thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Thực hiện chỉ đạo của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức đóng góp ý kiến đối với các dự án Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Đoàn ĐBQH khoá 14 tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri với lực lượng cán bộ, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Công an tỉnh để thực hiện chuyên đề góp ý dự thảo 2 dự án luật trên. 
 Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH với Công an tỉnh theo nội dung góp ý chuyên đề
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH với Công an tỉnh theo nội dung góp ý chuyên đề

Dự thảo Luật Cảnh vệ gồm 6 chương, 33 điều quy định về đối tượng cảnh vệ, nguyên tắc công tác cảnh vệ, biện pháp chế độ cảnh vệ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của lực lượng cảnh vệ, chế độ chính sách đối với lực lượng cảnh vệ... dự thảo luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gồm 8 chương 74 điều, quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Tại buổi góp ý, nhiều đại biểu đã thẳng thắn, mạnh dạn góp ý về những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động nghiệp vụ liên quan đến 2 dự án luật, bằng những kinh nghiệm thực tiễn, quá trình tham gia trấn áp tội phạm, các đại biểu lãnh đạo các phòng ban chuyên môn đã góp ý xác đáng về những phạm vi, đối tượng điều chỉnh để luật thực thi phù hợp thực tiễn hơn. 
 
Về dự thảo luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhiều đại biểu kiến nghị nên quy định cụ thể về nguyên tắc và các trường hợp nổ súng để đảm bảo tính thống nhất, đây cũng là căn cứ để các lực lượng thi hành công vụ thực hiện, đồng thời là cơ sở để các luật chuyên ngành cụ thể hoá về quy định nổ súng cho phù hợp. 
 
Có ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý các quy định về điều kiện nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ để quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn, tránh thất thoát vật liệu nổ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội...
 
Các ý kiến góp ý trên sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu, tổng hợp báo cáo trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp thứ ba QH khoá 14 sắp tới.
 
Nguyệt Thu