Đơn Dương tổ chức Lễ phát động thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020. 

Chiều ngày 31/5/2017, Huyện uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương đã tổ chức Lễ phát động thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 – 2020. Tham dự có đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Lưu Tấn Huệ –Bí Thư Huyện uỷ, đồng chí Đinh Hùng – Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trương Thành Được –Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan, ban ngành đoàn thể; đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, Ban công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện…

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứngTrong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong những năm qua, việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ phát động đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của huyện. Cuộc vận động đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở từng địa phương, khơi dậy truyền thống đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đến nay toàn huyện có 100% khu dân cư xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá, 20074/21411 hộ gia đình văn hoá, 7/8 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

(đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Lễ phát động)

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Phan Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ và nhân dân huyện Đơn Dương đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong toàn huyện cần phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện CVĐ một cách toàn diện, có hiệu quả...