Skip navigation links
TRANG CHỦ
TIN TỨC - SỰ KIỆN
VĂN BẢN
Văn bản Trung ươngExpand Văn bản Trung ương
Văn bản của TỉnhExpand Văn bản của Tỉnh
Văn Bản UBTWMTTQVN
Văn bản UBMTTQVN tỉnh
CHUYÊN ĐỀ
Phong trào thi đua, cuộc vận động
Giám sát và phản biện xã hội
Xây dựng Đảng, xây dựng CQ
Dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân
Chương trình, quy chế phối hợp
Mô hình, điển hình tiên tiến
Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ Cứu trợ
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kì 2019 - 2014
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm :Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024
Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019- 2024
Thông báo kết luận cuộc họp Tiểu ban Nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Công văn số 5991/UBND-VX2, ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phối hợp và tạo điều kiện tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024
Quyết định thành lập Tổ công tác phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã và Hội nghị Ban công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Phân công trách nhiệm của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội
Chỉ thị của Ban bí Thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương Lần thứ IX
Khai mạc Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạc Dương lần thứ IX
Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp
Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Lâm
TBKL của BTT vv phê duyệt công tác chuẩn bị ĐH huyện Đơn Dương
Mời tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Công văn số 444/MTTQ-ĐĐ ngày 07/3/2019 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về việc chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024
Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các Chức sắc tôn giáo vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Đơn Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Đơn Dương lần thứ IX thành công tốt đẹp
Nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đam Rông lần thứ IV: "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển"
Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng duyệt nội dung, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024
Bảo Lâm: Xã Lộc Thắng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Bế mạc Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Lâm Hà lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội UBMTTQ Việt Nam huyện Di Linh lần thứ IX
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh tổ chức Đại hội lần thứ VII
Ông Nguyễn Quốc Phi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Huoai nhiệm kỳ 2019 - 2024
Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đức Trọng lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Nơi phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Khai mạc Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Đà Lạt lần thứ X
Hướng về cơ sở, vì dân - nền tảng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Dấu ấn một nhiệm kỳ
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN BẢO LÂM LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2019 – 2024
HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024: Ði đầu trong thực hiện đô thị văn minh
Một nhiệm kỳ đổi mới, hướng về cơ sở
Sức bật Krăng Chớ
HƯỚNG TỚI ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU MTTQ VN TỈNH LÂM ÐỒNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 – 2024: Giám sát và phản biện vì quyền lợi Nhân dân
HƯỚNG TỚI ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LÂM ÐỒNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024: Ðoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
Họp báo về Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
HƯỚNG TỚI ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU MTTQVN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024: Ðại hội các cấp đạt kết quả, yêu cầu đề ra
Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

noimg Số lượt truy cập

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024

Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và các ngành liên quan, đến nay cơ bản đạt tiến độ, chất lượng, nội dung yêu cầu đề ra. 
Chiều 20/5, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Sở Thông tin & Truyền thông phối hợp chủ trì họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Họp báo dưới sự chủ trì của UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Nguyễn Viết Vân. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo lãnh đạo, các nhà báo đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh 5 năm qua đã được thực hiện một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện cuộc vận động với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo.
 
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG

Cơ quan quản lý: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Chịu trách nhiệm chính: Trương Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Địa chỉ: 57 Quang Trung, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: (0263) 3822.322; Mail: bpttg@lamdong.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://ubmttqvn.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.