Xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 

Ngày 22 tháng 03 năm 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Tân đã tổ chức thành công Đại hội thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có 120 đại biểu, trong đó có 90 đại biểu chính thức. Xã  Lộc Tân có  1.772 hộ dân với 6.804 nhân khẩu. Trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 67%. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã Lộc Tân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì  người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước khác, từ đó, góp phần cùng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN của xã.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

MTTQ xã đã phối hợp tích cực cùng với chính quyền, đoàn thể vận động nhân dân đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng, hiến trên 3.000m2 đất, gần 1.500 ngày công xây dựng hạ tầng nông thôn. MTTQ xã đã chủ trì, phối hợp  với chính quyền, đoàn  thể vận động  các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ Quỹ VNN  trên  trên 878,3 triệu đồng.Trong đó ủng hộ bằng tiền 46,98 triệu đồng; ủng hộ trực tiếp làm 12 căn nhà trị giá trên 832 triệu đồng; ủng hộ đồng bào vùng vị thiên tai lũ lụt và Bộ đội Trường sa hơn 25 triệu đồng. Trong 5 năm qua, xã đã vận động và tiếp nhận gần 2.500 phần quà, trị giá trên gần 630 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. MT-ĐT xã quan tâm vận động, hỗ trợ nhân dân sản xuất, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi như: 12 mô hình trồng trà Ô Long năng xuất, chất lượng cao;  thành lập Hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm…..

Năm 2017, xã Lộc Tân đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đang được  UBND Tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”. Mặt trận xã phối hợp thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong xã. Đại hội đã bầu Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 32 vị; bầu Ban Thường trực gồm 04 vị; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bảo Lâm lần thứ V gồm 07 vị. Đại hội đã khen thưởng 12 tập thể và 14 cá nhân có thành tích suất xắc trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đến nay, huyện Bảo Lâm có 11/14 xã, thị trấn  tổ chức Đại hội MTTQ theo quy định./.