Xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm :Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 

Ngày 16 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lộc Bảo, Bảo Lâm đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có 100 đại biểu, trong đó có 80 đại biểu chính thức. Đây là địa phương thứ 3 trong huyện Bảo Lâm tổ chức đại hội.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà


Xã Lộc Bảo hiện có trên 1.300 hộ dân, trong đó 78% là đồng bào DTTS, từ năm 2009-2015 là xã 30a.  Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã Lộc Bảo đã có nhiều cố gắng để đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Đã phối hợp tổ chức 71 buổi họp dân làm công tác tuyền truyền có 7.170 lượt người tham dự để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kinh nghiệm sản xuất cho nhân dân.

Vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng, không phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép; thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, cần cù, chủ động trong lao động sản xuất; cùng với chính quyền vận động, hỗ trợ, tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất, thâm canh tăng năng xuất cây trồng, góp phần để số hộ nghèo trong xã giảm nhanh, năm 2013 còn trên 21%, cuối năm 2018 chỉ còn 6%, còn 5,8% hộ cận nghèo.

MTTQ xã vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 500 ngày công, hiến trên 12.000m2 đất, để làm đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, cổng nhà, tường rào; xây dựng nhà cầu hợp vệ sinh; xây dựng gia đình “5 không”, “5 sạch”, tham gia bảo vệ môi trường ở khu dân cư …; vận động nhân dân dần loại bỏ nhiều phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, và chăm sóc sức khỏe. Đến nay xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện  nhân đạo được triển khai thực hiện có hiệu quả . Mặc dù là xã nghèo, nhưng trong 5 năm qua, đã vận động nhânda6n ủng hộ Quỹ VNN , Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” ,ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt  gần 84,5 triệu đồng; vận động, tiếp nhận trên  3.700 phần quà, trị giá trên 754,3 triệu đồng để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn của xã vào các dịp Lễ, Tết… góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

MTTQ xã đã chú trọng triển khai các hoạt động giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Với chủ đề “Đoàn kết- Đổi mới – Đồng thuận- Phát triển” Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Lộc Bảo đã thông qua Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019-2024 với 10 mục tiêu và 5 chương trình cụ thể. Trong đó tập trung thực hiện mục tiêu trọng tâm là tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong xã chăm lo phát triển toàn diện KT-XH, thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao năng xuất lao động, nâng cao thu nhập cho người dân, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020. Tuyên truyền, vận động nhân dân  không tin không nghe kẻ xấu lôi kéo, kích động, chia rẽ  dân tộc, tôn giáo, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vựng chắc.

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Đại hội đã bầu Ủy ban MTTQ xã khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 30 thành viên, bầu Ban Thường trực gồm 03 thành viên, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ VN huyện Bảo Lâm gồm 10 vị. Đại hội đã khen thưởng 08 tập thể và 08  cá nhân có thành tích suất xắc trong nhiệm kỳ 2013-2018.

* Để xem toàn văn nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hướng dẫn góp ý, quý vị có thể  vào mục Văn bản UBMTTQVN tỉnh hoặc tải phai đính kèm tại đây để xem nội dung chi tiết./.