Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tiến hành trọng thể từ ngày 06 đến ngày 07 tháng 6 năm 2019 tại thành phố Đà Lạt. Dự Đại hội có 315 đại biểu chính thức đại diện các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh và 145 đại biểu khách mời là các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng ở địa phương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp trong tỉnh; đại diện thường trực cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh bạn và các cơ quan thông tin, báo chí... Sau 02 ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã thực hiện hoàn thành chương trình đề ra; để phục vụ cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền các nội dung của Đại hội, Ban biên tập đăng tải toàn văn nội dung Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội (truy cập tại đây để xem nội dung chi tiết)

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 - 1

Quang cảnh Đại hội.