Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp 
Chiều 5/4, tại Hội trường Huyện ủy Lạc Dương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
 
Đến dự có đồng chí Võ Văn Thiện - Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lệ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo huyện Lạc Dương, đại biểu đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của 12 huyện, thành. 
Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 huyện, thành phố ký kết thực hiện các nội dung thi đua
Đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 huyện, thành phố ký kết thực hiện các nội dung thi đua

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã phát động thi đua, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, khu dân cư, hộ gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần “Đoàn kết - Đồng thuận - Thống nhất hành động” thực hiện 8 nội dung: tập trung đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh và nâng cao Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định 124 - QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam; phát huy vai trò của các tổ chức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung tuyên truyền, chuẩn bị nội dung, nhân sự và các điều kiện để tổ chức Ban Công tác Mặt trận các thôn, tổ dân phố và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp…
 
Để thực hiện các nội dung trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đề ra 7 chỉ tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện các phong trào thi đua. 
 
Buổi lễ cũng đã chứng kiến việc Ký kết thực hiện các nội dung thi đua giữa đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Đức Tú