Nơi phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Ðức Trọng và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền vững mạnh về mọi mặt. Từ đó, góp phần động viên Nhân dân hăng hái thi đua, tích cực lao động sản xuất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
 
Các gương sáng đời thường được Ủy ban MTTQVN huyện Đức Trọng tôn vinh lần thứ I/2018 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện và lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng
Các gương sáng đời thường được Ủy ban MTTQVN huyện Đức Trọng tôn vinh lần thứ I/2018 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện và lãnh đạo UBND huyện Đức Trọng
 
Đánh giá về các phong trào của MTTQVN huyện trong thời gian qua, đồng chí Lê Công Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Đức Trọng nói: “5 năm qua, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy hiệu quả; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, củng cố, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; từng bước triển khai có hiệu quả công tác giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền về mọi mặt”.
 
Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã tích cực triển khai, phát huy tốt tinh thần tự giác, sáng tạo của Nhân dân để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn huyện. Điển hình như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2014 - 2015 và hiện nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp, ngày càng nâng cao chất lượng và đi vào chiều sâu, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bà con nhân dân trong huyện đã tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của, hiến đất, vật kiến trúc… để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn, đường đô thị... góp phần cùng với địa phương hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.
 
Từ phong trào này, nhiều mô hình được Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai, xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả ở khu dân cư như “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”, “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm”… Mặt trận và các đoàn thể cũng duy trì tốt hoạt động của các câu lạc bộ: “Câu lạc bộ Gia đình văn hóa”, “Câu lạc bộ Gia đình không sinh con thứ ba”… Ghi nhận hiệu quả thực tế qua triển khai thực hiện các mô hình, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng 8 bằng khen, UBND huyện tặng 40 giấy khen cho các mô hình do Ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể chủ trì thực hiện.
 
Bên cạnh đó, công tác tôn vinh, phát huy vai trò các vị già làng, người có uy tín, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tiêu biểu tham gia xây dựng địa phương cũng được Mặt trận huyện chú trọng. MTTQVN huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều buổi gặp mặt, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con các dân tộc, các tôn giáo; qua các cuộc gặp mặt đã động viên và tặng quà cho 980 lượt vị già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vị chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. 
 
Song song với đó, MTTQVN huyện đã đẩy mạnh và thực hiện đạt kết quả cao Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Chỉ tính riêng 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN - Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện và các xã, thị trấn đã vận động đóng góp được 5,7 tỷ đồng, giúp đỡ nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở, đầu tư sản xuất, chữa bệnh, cứu đói giáp hạt, hỗ trợ học sinh nghèo… Trong đó, MTTQVN huyện đã hỗ trợ sửa chữa và xây mới 213 căn nhà Đại đoàn kết, tạo điều kiện cho người nghèo có nơi ở ổn định để vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm đáng kể, từ 1,57% năm 2014 xuống còn 1,1% năm 2018.
 
Cùng với việc giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, MTTQVN huyện còn thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện” bằng những việc làm hết sức ý nghĩa như: Chăm sóc người có công, gia đình chính sách, vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam… với tổng số tiền đóng góp ủng hộ hơn 20 tỷ đồng.  
 
Cũng trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQVN từ huyện đến cơ sở đã chủ trì tổ chức 190 cuộc giám sát và phối hợp với HĐND huyện giám sát các chuyên đề về KT-XH, AN-QP của huyện và tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện về “Đề án xếp loại hành chính cấp huyện”. Qua giám sát, các ngành, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Ủy ban MTTQVN huyện và các xã kiến nghị…  
 
THY VŨ - NGUYỆT THU